W ramach Programu Bloki 200+ opracowaliśmy niskonakładową i uniwersalną metodę uelastycznienia pracy bloków klasy 200 MW pozwalającą dostosować je do nowych wymagań i reżimu pracy cechującego się szybszymi niż dotąd uruchomieniami i naborem mocy, obniżonym minimum technicznym  oraz dużą liczbą odstawień i uruchomień. Metoda opracowana przez Pro Novum polega na wykorzystaniu naturalnych rezerw technicznych, które posiada blok i jest naturalnym etapem w dorobku diagnostycznym Firmy, która w tym roku obchodzi jubileusz 35-lat istnienia. Rozwiązanie to nie wymaga prac modernizacyjnych związanych z ingerencją w konstrukcję bloku, długich postojów czy kosztownych wymian elementów. Punktem wyjścia jest wykonanie audytu technicznego bloku w celu zidentyfikowania zapasów trwałości elementów krytycznych i wpływających na niezawodność jego pracy oraz ograniczeń eksploatacyjnych, w tym w zakresie sterowania pracą bloku. Testy potwierdzające  możliwość zwiększenia elastyczności, można istotnie ograniczyć korzystając z modelowania wybranych procesów eksploatacji i degradacji elementów oraz symulacji warunków i skutków pracy przy nowych parametrach. Takie możliwości stwarza posługiwanie się wirtualnym modelem bloku klasy 200MWe, który opracowano dla potrzeb Programu Bloki 200+ i który zlokalizowano w odpowiednio zabezpieczonym Informatycznym Środowisku Testowym. Prace badawczo-rozwojowe, podczas których Metoda Pro Novum została zweryfikowana na bloku rzeczywistym zostały zakończone, a osiągnięcie wszystkich założonych wskaźników potwierdzone w toku pomiarów przeprowadzonych przez niezależną firmę pomiarową.

 

 

 

Metodę Pro Novum można wdrażać na blokach klasy 200 MW i nie tylko jako kompleksowe rozwiązanie lub w formie implementacji wybranych komponentów np.:

  • Stabilna praca przy obniżonym minimum technicznym.
  • Przyspieszone uruchomienia z poszczególnych stanów cieplnych.
  • Szybsze nabory mocy.
  • System kontrolno-analityczno-doradczy nadzorujący bezpieczeństwo pracy elementów krytycznych i dyspozycyjność bloku.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na udzielenie przez Pro Novum niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP.

 

Oferty prosimy kierować w formie e-mailowej na adres pronovum@pronovum.pl