Nazwa 

Siedziba 

NIP 

REGON 

Sąd Rejestrowy

KRS 

PKO BP S.A. I O/Katowice

PKD 

Rok założenia

Kapitał zakładowy

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice

634-012-88-25

008012818

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
0000045911

96 1020 2313 0000 3102 0019 1726

7120B

1987

3.420.000,00 zł