Świadectwo Nr LBU-003/09-23 poświadczające, że Laboratorium Badań Materiałowych Pro Novum spełnia wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 3/2022 i uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych. Data ważności uznania: 4 grudnia 2025 r.

 

Certyfikat TÜV CERT Nr 09 100 82152 – spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015; zgodności systemu zapewnienia jakości w zakresie: Diagnostyka, także wykonywana w trybie zdalnym, urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków elementów i instalacji energetycznych.
Jednostka akredytująca TÜV Rheinland Cert GmbH, pierwsza certyfikacja w 1998 roku, certyfikat ważny do 31.05.2024 r.

 

Certyfikat TÜV CERT Nr 0198 104 00191 – spełnienie wymagań normy ISO 14001:2015; zgodności systemu zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie: Diagnostyka, także wykonywana w trybie zdalnym, urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków elementów i instalacji energetycznych.
Jednostka akredytująca TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., pierwsza certyfikacja w 2004 roku, certyfikat ważny do 05.05.2025 r.

 

Certyfikat TÜV CERT Nr 01 213 1941733 – spełnienie wymagań normy ISO 45001:2018 zgodności systemu zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie: Diagnostyka, także wykonywana w trybie zdalnym, urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków elementów i instalacji energetycznych.
Jednostka akredytująca TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., pierwsza Certyfikacja w 2021 roku, certyfikat ważny do 21.03.2027 r.

 

Decyzja nr DT:403-45/10/JK Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 13.07.2010r. zatwierdzająca do stosowania dokumentu nr I/PN-122/01 pt.: "Instrukcja badań i pomiarów diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych w elektrowniach i elektrociepłowniach".

 

Rekomendacja Nr 2/OZW/2023 Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie: diagnostyki, także wykonywanej w trybie zdalnym, urządzeń energetycznych i petrochemicznych, utrzymania i serwisu wspieranego oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń energetycznych i dostosowania ich do pracy regulacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków elementów i instalacji energetycznych. Świadectwo jest ważne do 30 sierpnia 2026 r.

 

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany Decyzją Ministra Gospodarki RP Nr 3/Org/2008 z dnia 27 października 2008 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

Pismo Ministerstwa Rozwoju i Technologii nr DNP-V-4241.42.2023 z dnia 8 września 2023 r. informujące o spełnianiu wymogów stawianym przedsiębiorcom, którym nadano status centrum badawczo-rozwojowego.

 

Pracownicy techniczni posiadają uprawnienia wymagane przepisami dla wykonywania poszczególnych rodzajów prac: Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci kat. D i E oraz świadectwa kwalifikacyjne do badań wg normy EN ISO 9712:2012. Wszystkie uprawnienia są aktualnie ważne i na bieżąco uaktualniane.

 

Pro Novum sp. z o.o. jako firma, która w wyniku swojej działalności generuje odpady, zostało zarejestrowane w BDO pod numerem 000138033.

 

Jesteśmy członkiem:

  • Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
  • Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
  • Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)
  • VGB PowerTech e.V.
  • Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  • Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
  • Business Centre Club

oraz współpracujemy z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie