Jerzy Trzeszczyński - Prezes Zarządu, Dyrektor

 

Ewa Trzeszczyńska - Prokurent, Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych i Finansowych

Krzysztof Brunné - Prokurent, Zastępca Dyrektora d/s Technicznych

Łukasz Magiera - Prokurent, Główny Specjalista d/s Obiektowych i Kooperacji

 

Zadaniem Zarządu jest zarówno kierowanie bieżącą działalnością Spółki, jak i określanie kierunków jej, rozwoju formułowanie przyszłych celów i poszukiwane sposobów ich realizacji.

Naszą strategię staramy się wyjaśniać przede wszystkim naszym pracownikom. Dużo uwagi poświęcamy również temu, aby z odpowiednim wyprzedzeniem i w odpowiedniej formie była ona prezentowana naszym Klientom.
Na przestrzeni lat wypracowaliśmy skuteczne narzędzia komunikowania się z naszymi Klientami - dostosowane do charakteru naszej działalności oraz specyfiki oferty. Są nimi publikacje naszych specjalistów zamieszczane w Biuletynie Pro Novum, ukazującym się systematycznie na łamach czasopisma Energetyka oraz wystąpienia na konferencjach organizowanych przez Pro Novum wspólnie z różnymi partnerami, a także na konferencjach zagranicznych.
Co roku staramy się przedstawiać naszym Klientom propozycje nowych usług mając na uwadze przede wszystkim realne i przewidywane potrzeby polskich elektrowni oraz najlepsze doświadczenia zagraniczne.
Konsekwentnie „bronimy” diagnostyki, jako dziedziny zdobywania wiedzy o stanie technicznym urządzeń, a nie tylko kolejnych informacji. Staramy się przekonywać naszych Klientów, że utrzymanie techniczne urządzeń kosztuje najmniej wtedy, gdy jest oparte na poprawnie funkcjonujących systemach diagnostycznych. Takie systemy – i eksperckie wsparcie dla nich – oferujemy od kilku lat.