2023 

 • Po raz dziesiąty z rzędu otrzymaliśmy tytuł Solidna Firma.
 • Otrzymaliśmy Certyfikat i Statuetkę Perła Solidności - specjalne wyróżnienie Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma dla najbardziej godnych zaufania polskich przedsiębiorstw, potwierdzające spełnianie wymogów kwalifikacyjnych nieprzerwanie, przez 10 lat.

 

2023 

 • Zostaliśmy laureatem konkursu "Firma Dobrze Widziana".
 • Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych Ewa Trzeszczyńska otrzymała Medal Solidarności Społecznej w uznaniu Jej doświadczeń menedżerskich oraz ogromnego zaangażowania w działalność społeczną.
 • W dniu 25 października 2023 r. Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej elektroenergetyki oraz w podziękowaniu za wkład pracy w działalność statutową SEP.
 • Obchody jubileuszowego, XXV Sympozjum.
 • Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał nagrodę Piramida Solidarności - wyróżnienie Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma dedykowane osobowościom za wybitne osiągnięcia na polu gospodarki, kultury i nauki.
 • Po raz dziewiąty z rzędu otrzymaliśmy tytuł Solidna Firma.
 • Po raz kolejny zdobyliśmy prestiżowy Certyfikat Wiarygodności przyznany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Creditreform.

 

2022 

 • Zostaliśmy laureatem konkursu "Firma Dobrze Widziana".
 • Obchody Jubileuszu 35-lecia istnienia Pro Novum.
 • Prezes Jerzy Trzeszczyński powołany z ramienia BCC na eksperta d/s bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w świetle konsekwencji gospodarczych spowodowanych inwazją militarną Rosji na Ukrainę.
 • "Program Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” zakończony sukcesem.
 • Zostaliśmy laureatem „Diamentów Forbesa” 2022.

 

2021 

 • Po raz ósmy z rzędu otrzymaliśmy tytuł Solidna Firma 2021.
 • Prezes Zarządu Pan Jerzy Trzeszczyński został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prezes Zarządu Pro Novum Sp. z o.o. Pan Jerzy Trzeszczyński otrzymał Statuetkę Menedżera 25-lecia.
 • Otrzymaliśmy Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club za Nadzór diagnostyczny nad warunkową eksploatacją elementów energetycznych.
 • Po raz siódmy z rzędu otrzymaliśmy tytuł Solidna Firma 2020.

 

2020 

 • Podczas Uroczystego otwarcia XXII Sympozjum Prezes Zarządu Pro Novum, Pan Jerzy Trzeszczyński otrzymał ŚWIADECTWO REKOMENDACYJNE SEP.
 • Certyfikat Wiarygodności Płatniczej w badaniu przeprowadzonym przez Wywiadownię Gospodarczą Creditreform.
 • Po raz szósty z rzędu otrzymaliśmy tytuł Solidna Firma 2019.
   

2019

 • Po raz szósty z rzędu otrzymaliśmy tytuł Solidna Firma 2019.
 • 29 maja 2019 r. Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnienie honorowe.
 • Otrzymaliśmy rekomendację Business Centre Club.
 • Tytuł Solidna Firma 2018.
   

2018

 • 16 listopada 2018 r. uzyskaliśmy "Certyfikat Jakości Biznesu Fair Play 2018” oraz Srebrny Laur w tegorocznej, XXI Edycji Konkursu.
 • Pro Novum sp. z o.o. i Prezes Jerzy Trzeszczyński zostali nagrodzeni „Diamentem do Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu”.
 • 20 czerwca br. w Teatrze Wielkim/Operze Narodowej Prezes Zarządu Jerzy Trzeszczyński odebrał Medal Europejski za portal internetowy www.portalblokipro.pl opracowany w ramach projektu koordynowanego przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.
 • Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał nominację do Rady Loży Katowickiej BCC oraz podziękowanie w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój śląskiej gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji podpisane przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę.
 • Tytuł Solidna Firma 2017.
   

2017

 • Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
 • 26 października 2017 r. w Warszawie podczas Jubileuszu 25-lecia Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Zarząd Pro Novum został uhonorowany polskimi odznaczeniami cywilnymi. Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast Członek Zarządu Wojciech Brunné otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki” przyznaną przez Ministra Energii.
 • Obchody Jubileuszu 30-lecia istnienia Pro Novum.
 • Dyplom Uznania Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich za wyróżniające zasługi w działalności gospodarczej realizowanej we współpracy z Izbą Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • Utworzenie Biura Techniczno-Handlowego w Warszawie.
 • Podczas uroczystej XXII Gali Loży Katowickiej BCC, która odbyła się 11 czerwca 2017 roku w Zameczku Myśliwskim w Promnicach otrzymaliśmy statuetkę CEZARA ŚLĄSKIEGO BIZNESU 2017.
   

2016

 • Podczas Koncertu Noworocznego organizowanego przez Fundację Uśmiech Dzieciom oraz Regionalne Centrum Biznesu 17 stycznia 2016 r. w Akademii Muzycznej Ewa Trzeszczyńska otrzymała tytuł Przyjaciel Fundacji przyznany przez Fundację Uśmiech Dzieciom.
 • Śląska Nagroda Jakości w kategorii "Średnia Firma Usługowa".
 • Wyróżnienie w kategorii Gospodarka w siódmej edycji konkursu "Marka Śląskie" organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, Dziennik Zachodni i Polskie Radio Katowice.
 • Tytuł "Ambasadora Marki Śląskiej"(przyznany po raz pierwszy w historii konkursu) uzyskany w plebiscycie przeprowadzonym przez "Dziennik Zachodni".
 • Tytuł Solidna Firma 2016
 • Zostaliśmy Laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii "średnia organizacja naukowo-techniczna" w XXII edycji Konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Klub Polskie Forum ISO 9000.
 • Prezes Zarządu Jerzy Trzeszczyński otrzymał Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego przyznany przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
   

2015

 • Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał Klucz Sukcesu przyznany przez BMP.
 • Otrzymaliśmy tytuł Lider Informatyki 2015 w kategorii Handel i Usługi przyznany przez czasopismo Computerworld.
 • Po raz drugi otrzymaliśmy tytuł Solidna Firma 2015.
 • Otrzymaliśmy Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club za zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni na podstawie analizy ryzyka z wykorzystaniem Programu LM Serwis PRO®.
 • Zostaliśmy członkiem Business Centre Club.
 • Zostaliśmy wpisani w poczet członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 • Uzyskaliśmy Certyfikat „Wiarygodna Firma 2015”.
   

2014

 • Otrzymaliśmy Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Polskie Przedsiębiorstwo" w XXIII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej.
 • Uzyskaliśmy Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 w XVII Edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
 • Otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodności Płatniczej w badaniu przeprowadzonym przez Wywiadownię Gospodarczą Creditreform.
 • Otrzymaliśmy Certyfikat Solidna Firma 2014 w programie Solidna Firma.
 • Zostaliśmy Członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).
 • Ponownie zostaliśmy wyróżnieni w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa.
 • Zostaliśmy nominowani do czternastej edycji "Gazel Biznesu" - uzyskaliśmy 305 miejsce w województwie śląskim i 2316 miejsce w kraju.
   

2013

 • Otrzymaliśmy tytuł „Polski Sukces 2013” w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.
 • Byliśmy Gospodarzem XXX-go zebrania Zarządu OZW SEP połączonego z „Wieczorem Pieśni Patriotycznych” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Katowic Piotra Uszoka.
 • Znaleźliśmy się w gronie nominowanych do tegorocznej, czternastej edycji "Gazel Biznesu".
 • Po raz drugi otrzymaliśmy tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play".
 • Już trzeci rok z rzędu wyróżniono nas tytułem "Gepard Biznesu".
 • Ponownie otrzymaliśmy tytuł "Efektywna Firma".
   

2012

 • W tegorocznej, XV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” uzyskaliśmy certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012 oraz tytuł „Debiut Fair Play” 2012.
 • Kilka miesięcy temu wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001, a w marcu br. otrzymaliśmy Certyfikat TÜV Rheinland nr 0198 113 00091.
 • W 2012 roku obchodzimy jubileusz 25 lat istnienia Pro Novum.
   

2011

 • Zostaliśmy wyróżnieni w V edycji Konkursu „Gepardy Biznesu 2010” za dynamiczny rozwój. Dyplom za uznanie za wkład w rozwój przedsiębiorstwa przyznano także naszemu Prezesowi Panu Jerzemu Trzeszczyńskiemu.
 • W VII edycji konkursu „KLUCZ SUKCESU” w kategorii „Nowe technologie, usługi, rozwiązania” nagrodzona została nasza usługa „Analiza awaryjności on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni”.
   

2010

 • Platforma Informatyczna LM Serwis PRO otrzymała Certyfikat "Najwyższa Jakość” w ramach Programu Promocji Przedsiębiorczości i Eksportu w kategorii „Usługa”.
 • Tytuł "Innowacyjnej Usługi" w Konkursie „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju – 2010” w edycji regionalnej i ogólnopolskiej otrzymała nasza usługa „LM Serwis PRO – systemowe podejście do diagnostyki eksploatacyjnej i remontowej urządzeń energetycznych”.
 • 15 kwietnia rozpoczyna swoją działalność firma TurboLab – Diagnostyka Turbin Sp. zo.o. (założona wspólnie ze ZRE Katowice S.A.)
   

2009

 • Zostaliśmy członkiem Komitetu Technicznego Nr 7 ds. Badań Nieniszczących Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 • Tytuł "Innowacyjnej Usługi" w Konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji" otrzymała nasza usługa pasywacji nowozabudowanych rurek mosiężnych w wymiennikach ciepła w celu zwiększenia trwałości.
 • Spółka otrzymała statuetkę Gepardów Biznesu. Dyplom za uznanie za wkład w rozwój przedsiębiorstwa przyznano także naszemu Prezesowi Panu Jerzemu Trzeszczyńskiemu.
 • Sieciowy program LM System PRO® otrzymał tytuł EUROPRODUKT przyznany przez Polskie Towarzystwo Handlowe we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. To dla nas ogromne wyróżnienie!
 • Pierwsza prezentacja firmy na łamach czasopisma "Nowa Energia".
 • Otrzymaliśmy Certyfikat Przejrzystej Firmy.
   

2008

 • Minister Gospodarki przyznał Pro Novum prestiżowy status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Oznacza to, że spełniamy wygórowane wymagania, jakie stawia ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Wcześniej wymagania te spełnił tylko jeden podmiot w Polsce.
 • Nazwa zobowiązuje – od początku stawiamy na innowacyjność. W konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna Firma”. Teraz mamy już na piśmie!
   

2007

 • Na dobry początek roku w styczniu Laboratorium Badań Chemicznych otrzymało Świadectwo Uznania II stopnia.
 • Uprawnienia Laboratorium Badań Materiałowych zostały rozszerzone o Uznanie dla badań prądami wirowymi.
 • 20 lat od spotkania założycielskiego przeprowadziliśmy się do nowej siedziby. Znowu tylko kilka ulic dalej – do nowoczesnego biurowca w Katowicach przy ul. Wróbli, który został zaprojektowany specjalnie dla nas.
 • Z okazji Jubileuszu 20-lecia firmy w Studio Koncertowym Polskiego Radia Katowice odbyło się uroczyste spotkanie. W uroczystości wzięli udział: Zarząd i pracownicy Pro Novum oraz zaproszeni przedstawiciele Dyrekcji i Zarządów Elektrowni i Elektrociepłowni oraz wieloletni partnerzy. W części artystycznej wystąpił Kwartet Śląski, który m.in. wy konał VII Kwartet Aleksandra Lasonia zamówiony u kompozytora specjalnie przez Pro Novum.

Siedziba przy  ul. Wróbli

 Siedziba przy ul. Wróbli

2006

 • Zgłosiliśmy naszą usługę rewitalizacji elementów staliwnych turbin do udziału w XVI Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi i znaleźliśmy się w gronie nominowanych do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
   

2004

 • Jakiś czas temu wdrożyliśmy System Zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska wg normy PN-ISO 14001. 11 czerwca uzyskaliśmy na to Certyfikat TÜV Rheinland.
 • Rozpoczęliśmy prace nad programem LM System PRO® do zarządzania bazą danych o stanie technicznym urządzeń cieplno-mechanicznych w elektrowniach. W tym samym roku w Urzędzie Patentowym RP złożyliśmy wniosek o objęcie znaku towarowego LM System PRO® ochroną.
   

2003

 • Zdobyliśmy Puchar Wojewody Śląskiego dla najlepszej małej firmy elektrycznej w konkursie OZW SEP.
   

2002

 • Laboratorium Badań Materiałowych Pro Novum zostało członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów POLLAB.
 • Z inicjatywy Pracowników Zakładu Chemii Energetycznej Spółka podjęła się organizacji w cyklu dwuletnim Konferencji Naukowo-Technicznej, której tematyka obejmuje szerokie spektrum zagadnień właśnie z zakresu chemii energetycznej.
 • W 15-lecie istnienia firmy Zarząd zaprosił Pracowników i Przyjaciół Pro Novum do Studia Koncertowego Radia Katowice na pokaz tanga argentyńskiego w wykonaniu Marceli Bernardo oraz wystawę obrazów Jerzego Dudy-Gracza, Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Nowosielskiego oraz Franciszka Starowieyskiego.
   

2001

 • W strukturze organizacyjnej Pro Novum pojawił się Zakład Chemii Energetycznej.
 • Otrzymaliśmy także uprawnienia UDT dla dokonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń ciśnieniowych (15 maja 2001r.).
 • Wszyscy pracownicy Laboratorium Badań Materiałowych otrzymali międzynarodowe uprawnienia wg normy EN 473:2000.
   

1999

 • 1 lipca Laboratorium Badań Materiałowych Pro Novum otrzymało od CLDT Poznań Uznanie II stopnia.
 • Przy I Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe „Diagnostyka i remonty długoeksploatowanych urządzeń energetycznych” nie mieliśmy pewności, czy nasz pomysł na stworzenie forum wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych pomysłów dla polskiej energetyki zostanie przyjęty w branży. Okazało się, że niepotrzebnie. Od tej pory Sympozjum organizowane jest co roku na przełomie września i października.
   

1998

 Siedziba przy ul. Czajek

 • Po sześciu latach spędzonych przy ul. Jordana po raz trzeci zmieniliśmy adres. Nowa siedziba znajdowała się w Katowicach przy ul. Czajek.
 • Wdrożony w Pro Novum System Zarządzania Jakością wg normy PN-ISO 9001 został certyfikowany przez TÜV Rheinland 10 czerwca 1998r.
 • 1 września otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Elektryków Polskich rekomendację na pełny zakres świadczonych przez Spółkę usług.
 • Siedziba przy ul.  Czajek

1993

 • Ukształtowała się aktualna do dzisiaj struktura właścicielska. Od maja 1993 r. w skład Zarządu Pro Novum nieprzerwanie wchodzą:
 1. dr inż. Jerzy Trzeszczyński jako Prezes Zarządu
 2. mgr inż. Jerzy Dobosiewicz jako Wice Prezes Zarządu
 3. dr Wojciech Brunné jako Członek Zarządu
 • W maju dokonaliśmy też zgłoszenia naszej nazwy jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP.
   

1992

 • Spółka rozwijała się tak intensywnie, że musieliśmy ponownie zmienić siedzibę. Przenieśliśmy się jednak tylko kilka przecznic dalej – do budynku biurowego przy ul. Jordana 25.
 • Dla uczczenia 5. rocznicy istnienia Spółki Zarząd zaprosił jej ówczesnych Pracowników i Przyjaciół na I Weekend z Pro Novum. Nasze wrześniowe spotkania stały się firmową tradycją - kontynuowaną do dziś.
 • Siedziba przy  ul. Jordana

 Siedziba przy ul. Jordana

1990

 • Pro Novum rozpoczęło współpracę z pierwszą grupą specjalistów z byłego ZEOPd.
 • Ukazała się pierwsza edycja Biuletynu Pro Novum, stanowiącego dodatek do branżowego czasopisma „Energetyka”. Biuletyn ukazuje się dwa lub trzy razy do roku, prezentuje najważniejsze dokonania techniczne naszych specjalistów, nasze koncepcje i poglądy techniczne oraz promuje kolejne pomysły oraz idee.
 • Po trzech latach zmieniliśmy siedzibę i przenieśliśmy się do budynku przy ul. Kościuszki 30 w Katowicach.
 • Siedziba przy  ul. Kościuszki

 

 Siedziba przy ul. Kościuszki

1987

 • 5 maja 1987 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie założycielskie, w wyniku którego podpisana została umowy spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych i Handlowych „Pro Novum” sp. z o.o.
 • Postanowieniem Sadu Rejonowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 1987r. Pro Novum zostało wpisane do Rejestru Handlowego Dział B pod numerem 129.
 • Pierwsza nasza siedziba mieściła się w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie 3 września1987r. rozpoczęliśmy działalność gospodarczą.
 • Siedziba  przy ul. Żwirki i Wigury

 


 Siedziba przy ul. Żwirki i Wigury