Dbając o to, aby Podwykonawcy wiedzieli, że Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych ”Pro Novum” sp. z o.o. nie jest bierne w swoich działaniach i traktuje bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko, jako ważny czynnik wpływający na procesy biznesowe, w niniejszej Instrukcji przedstawiamy podstawowe wymagania w zakresie bhp , p.poż oraz ochrony środowiska, do których respektowania zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące prace na rzecz Pro Novum sp. z o.o.