Wśród wielu krajowych i zagranicznych firm zajmujących się badaniami diagnostycznymi obiektów energetycznych mamy ambicję należeć do wąskiego grona tych, które oferują diagnostykę w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki szerokiej bazie danych remontowo-eksploatacyjnych potrafimy opracować programy badań ściśle wynikające z historii eksploatacji. Gwarantuje to, że stan techniczny bloku energetycznego, urządzenia lub elementu zostanie określony na podstawie koniecznej wiedzy optymalizującej jednocześnie czas i nakłady na wykonanie badań. Prognoza oraz zalecenia remontowe, eksploatacyjne i profilaktyczne nie wyczerpują wszystkich korzyści tak rozumianej diagnostyki.
Od wiedzy o stanie technicznym urządzenia i prognozy jego eksploatacji tylko krok do oferowania projektów modernizacji, wydłużania żywotności urządzeń, utrzymania i serwisu wspieranego oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwa i rozwoju w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni i dostosowania ich do pracy regulacyjnej. Ten krok wykonaliśmy po raz pierwszy ponad 30 lat temu oferując technologię i wykonawstwo rewitalizacji staliwnych elementów turbin. Od tego czasu systematycznie przedkładamy naszym Klientom kolejne tego rodzaju propozycje związane z zaawansowanym wykorzystaniem wiedzy o stanie technicznym cieplno-mechanicznych urządzeń elektrowni i elektrociepłowni.
Niezwykle ważnym elementem działań Pro Novum jest ciągłe podnoszenie naszych umiejętności, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, doskonalenie metod diagnostycznych i analitycznych oraz wprowadzanie do praktyki najnowszych osiągnięć nauki i techniki. W ramach wewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych Zespoły badawcze tworzone przez naszych Specjalistów opracowują innowacyjne rozwiązania problemów naszych Klientów.