Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt - System informatyczny „Walczak PRO” do oceny stanu technicznego walczaków kotłów parowych stosowanych w Elektrowniach/ Elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych”.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac przemysłowych i rozwojowych, aby rozwiązać problem technologiczny i zaoferować rozwiązania do bieżącej oceny stanu technicznego walczaków kotłów w oparciu o rzeczywiste warunki pracy przy zapewnieniu bezpieczeństwa i dyspozycyjności ich pracy. Efektem prac B+R będzie nowa usługa świadczona przez Pro Novum polegająca na kompleksowej ocenie stanu technicznego walczaków kotłów parowych w oparciu o eksperckie oprogramowanie i ujednolicone w nim procedury obliczeniowe.

 

W celu realizacji metody badawczej zaplanowano pięć zadań: dwa zadania związane z opracowaniem algorytmów automatycznej analizy warunków pracy walczaków i utworzeniem ich cyfrowego bliźniaka, zadanie związane z utworzeniem systemu do analizy bezpiecznej pracy walczaka oraz jego stanu technicznego, a po ich zakończeniu zadania polegające na utworzeniu prototypu oprogramowania oraz jego testach i kalibracji.

 

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie, które umożliwią specjalistom w Pro Novum wykonywanie bardziej precyzyjnych analiz technicznych walczaków z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych obliczeń, a także umożliwią klientom w Polsce i za granicą rzetelną ocenę stanu technicznego walczaków i ich nadzór diagnostyczny.

 

Całkowita wartość projektu: 1 146 118,56 zł.


Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 793 375,20 zł.