I Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Modernizacja kotłów parowych

Wisła, Hotel "STOK", 30.09 - 01.10.1999.

 

Tematyka Sympozjum:

  • zmiany konstrukcji kotłów OP-650 i OP-380 oraz warunków ich pracy w związku z modernizacją proekologiczną i podwyższeniem mocy turbin,
  • korozja niskotlenowa powierzchni ogrzewalnych,
  • możliwości dalszej eksploatacji głównych rurociągów parowych na blokach zmodernizowanych,
  • zarządzanie ryzykiem (risk management), jako kryterium oceny stanu technicznego i prognozy eksploatacji bloków energetycznych,
  • monitorowanie warunków eksploatacji bloków energetycznych dla zapewnienia możliwości wydłużenia okresów międzyremontowych i międzyrewizyjnych.
     

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.