IV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Modernizacje wysokoprężnych rurociągów parowych

Wisła, Hotel "STOK", 2 - 4.10.2002.

Tematyka Sympozjum:

  • badania i ocena stanu technicznego wysokoprężnych rurociągów parowych,
  • dopuszczalny czas pracy rurociągów parowych,
  • wydłużanie żywotności rurociągów parowych łączących kocioł z turbiną.
     

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

 

 

IX Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

Szczyrk, Hotel "Orle Gniazdo", 22 - 24.05.2002.

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji.