IX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Diagnostyka, jako element systemu utrzymania stanu technicznego urządzeń

Ustroń, Hotel "BELWEDER", 03 - 05.10.2007.

 

Tematyka Sympozjum:

systemowe podejście do diagnostyki,
organizacja diagnostyki,
standardy i metody badań diagnostycznych,
dobór metod diagnostycznych,
prognozowanie trwałości elementów i urządzeń,
warunki osiągania największych korzyści z diagnostyki,
innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń,
metody i kryteria oceny przydatności elementów urządzeń cieplno — mechanicznych do dalszej eksploatacji.
 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.