XV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych

Ustroń, Hotel "Belweder", 02 - 04.10.2013.

 

Tematyka Sympozjum:

 • badania i ocena stanu technicznego rur powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych,
 • zarządzanie wiedzą o stanie technicznym powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • zmiana warunków spalania w kotłach związana z ich proekologiczną modernizacją,
 • wpływ modernizacji kotłów na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych,
 • analiza ryzyka jako wsparcie diagnostyki powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • planowanie remontów powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • przedłużanie eksploatacji i retrofity długoeksploatowanych bloków,
 • innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych.

 

Relacja w Przeglądzie Energetycznym i Energetyce
Relacja w Energetyce Cieplnej i Zawodowej
Relacja na portalu Elektroenergeytyka i przemysł on-line. Inżynieria w praktyce.

 

Konferencja Techniczna Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

WYTYCZNE PRZEDŁUŻANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH BLOKÓW 200MW

Ząbki, Hotel „Złote Brzozy”,  16 - 17.04.2013r.

 

Tematyka Konferencji:

 • stan i perspektywy pracujących w polskim sektorze elektroenergetycznym aktualnie 48 bloków 200MW,
 • opracowanie Pro Novum pn.: „Wytyczne przedłużania eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200MW”,
 • propozycja utworzenia przy TGPE Centrum Doradztwa Technicznego Energetyki.
   

 

Debata

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE (RETROFIT) W ENERGETYCE

JAKO OPCJA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO W OKRESIE KRYZYSU

Warszawa, Redakcja czasopisma "Polityka", 5.04.2013r. 

Tematyka Debaty:

 • szybka modernizacja i doposażenie (retrofit) elektroenergetyki i energetyki przemysłowej, ciepłownictwa i sieci przesyłowych oraz termomodernizacja budynków i wymiana zbiorczych/indywidualnych wymienników ciepła, jako koło zamachowe rozwoju gospodarki w okresie kryzysu i jeden ze sposobów na realizację unijnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

 

XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne „CHEMIA 2013”

Płock, Dom Technika PKN ORLEN S.A., 23 - 24.01.2013.

Tematyka Sympozjum:

 • nowe rozwiązania i produkty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego,
 • aparatura procesowa,
 • automatyzacja i nowoczesne systemy sterowania,
 • IT w nowoczesnym zakładzie,
 • nowoczesne technologie dla przemysłu chemicznego i rafineryjnego,
 • optymalizacja i obniżenie kosztów,
 • efektywność energetyczna,
 • rozwiązania proekologiczne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • energetyka w nowoczesnym zakładzie chemicznym.

Załączniki: