XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni

Katowice, Hotel Qubus, 06-07.10.2016 r. 

 

Tematyka Sympozjum:

 • Regulacyjny tryb pracy urządzeń energetycznych
 • Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków energetycznych
 • Utrzymanie stanu technicznego urządzeń jako część systemowego podejścia do efektywnego zarządzania produkcją
 • Elektrownie w nadchodzącej epoce gospodarki 4.0
 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Przedłużanie eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń


Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum tutaj.

 

XV Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

Wisła, Hotel "STOK", 21 - 23.05.2014 r.

Tematyka konferencji:

 • Przygotowanie wody do celów energetycznych – nowe wyzwania, nowe trendy, nowe technologie,
 • Gospodarka wodno – ściekowa,
 • Doświadczenia eksploatacyjne i remontowe, problemy i rozwiązania,
 • Zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju,
 • Problemy korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń energetycznych,
 • Praca w regulacji – realny stan, realne problemy
 • Diagnostyka i chemia,
 • Normy, wytyczne, reżimy, rekomendacje, prawo,
 • Usługi z zakresu chemii energetycznej.


Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji tutaj.