VII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Nowe problemy diagnostyczne na starych blokach energetycznych

 Ustroń, Hotel "BELWEDER", 05 - 07.10.2005.

 

Tematyka Sympozjum:

  • problemy diagnostyczne długo eksploatowanych urządzeń cieplno- mechanicznych,
  • metody badań oceny stanu technicznego,
  • dobre praktyki badawcze w diagnostyce rola diagnostyki w badaniach i ocenie niezawodności oraz ryzyka awarii,
  • monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych.
     

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.