VI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Aktualne problemy eksploatacyjne i remontowe elektrociepłowni

Ustroń, Hotel "BELWEDER", 06 - 08.10.2004.

 

Tematyka Sympozjum:

  • stan techniczny urządzeń cieplno-mechanicznych elektrociepłowni,
  • monitorowanie żywotności urządzeń,
  • wydłużanie czasu pracy urządzeń,
  • modernizacja urządzeń elektrociepłowni,
  • optymalizacja nakładów remontowych,
  • problematyka chemiczna układów wodno-parowych.
     

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

 


X Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

Szczyrk, Hotel "Orle Gniazdo" 26 - 28.05.2004.