VIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Jak długo mogą jeszcze pracować stare urządzenia cieplno - mechaniczne?

Ustroń, Hotel "BELWEDER", 04-06.10.2006.

Tematyka Sympozjum:

  • techniczne i pozatechniczne czynniki ograniczające czas pracy urządzeń cieplno — mechanicznych,
  • metody i kryteria oceny przydatności elementów urządzeń cieplno — mechanicznych do dalszej eksploatacji,
  • wpływ warunków eksploatacji na trwałość długo eksploatowanych urządzeń cieplno — mechanicznych,
  • technologie remontowe i strategie technicznego utrzymania urządzeń, jako czynniki warunkujące długotrwałą ich eksploatację,
  • sposoby wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno — mechanicznych poprzez ich modernizacje.
     

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

 

 

XI Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

Szczyrk, Hotel "ORLE GNIAZDO", 24 - 26.05.2006.

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji.