XIV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca modernizacje i planowanie remontów

Ustroń, Hotel "Belweder", 03 - 05.10.2012.

Tematyka Sympozjum:

 • diagnostyka, jako podstawa wiedzy o stanie technicznym urządzeń,
 • zarządzanie informacją i wiedzą z diagnostyki,
 • badania towarzyszące remontom, a diagnostyka wspierająca ich planowanie,
 • modernizacje urządzeń na podstawie wiedzy z diagnostyki,
 • serwisy diagnostyczne i remontowe,
 • innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego,
 • prognozowanie trwałości długo eksploatowanych urządzeń.

Zapraszamy do lektury relacji opublikowanej w Energetyce.
Zapraszamy do lektury relacji opublikowanej w Energetyce Cieplnej i Zawodowej.

 

 

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

Wpływ warunków pracy na trwałość urządzeń cieplno-mechanicznych

Wisła, Hotel "STOK", 14 - 15.05.2012r.

Tematyka konferencji:

 • stara/nowa energetyka – aktualne problemy wodno – chemiczne w elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • chemia energetyczna, a kwestia wydłużania czasu pracy urządzeń ponad 300.000 godz.,
 • analiza fizyko - chemicznych warunków pracy urządzeń jako element  zintegrowanego systemu diagnostyczneg,
 • informatyczne wsparcie systemów diagnostycznych i zarządzania wiedzą,
 • problemy korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń energetycznych,
 • nowe technologie i usługi z zakresu chemii energetycznej oraz ochrony środowiska,
 • reżimy chemiczne w układach wodno – parowych elektrowni i elektrociepłowni.
   

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji: