X Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Wydłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych – szanse i ograniczenia

Ustroń, Hotel "BELWEDER", 01 - 03.10.2008.

 

Tematyka Sympozjum:

  • oczekiwania produkcyjne w stosunku do urządzeń w krajowym systemie elektroenergetycznym,
  • materiałowe i konstrukcyjne ograniczenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni,
  • wymagania eksploatacyjne dla urządzeń długo eksploatowanych,
  • wymagania remontowe dla urządzeń eksploatowanych ponad 250.000 godzin,
  • badania, ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości urządzeń długo eksploatowanych,
  • ograniczenia ekologiczne, ekonomiczne i prawne wydłużania czasu pracy urządzeń energetycznych.
     

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.

X Sympozjum Informacyjno X Sympozjum Informacyjno X Sympozjum Informacyjno
 

 

XII Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

Szczyrk, Hotel "ORLE GNIAZDO", 04 - 06.06.2008.

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji.

XII Konferencja Naukowo XII Konferencja Naukowo XII Konferencja Naukowo