III Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Remonty

Wisła, Hotel "STOK", 27 - 28.09.2001.

Tematyka Sympozjum:

  • remonty bloków energetycznych, jako element strategii ich eksploatacji,
  • koszty remontów oraz możliwości ich redukcji,
  • techniczne przesłanki ustalania cykli remontowych i ich zakresów,
  • możliwości wydłużania okresów międzyremontowych w świetle obowiązujących przepisów dotyczących rewizji części ciśnieniowych kotłów i rurociągów.
     

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.