XVII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem

Katowice, Hotel Qubus, 08-09.10.2015 r. 

 

Tematyka Sympozjum:

  • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
  • Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego wg strategii CBM, RCM, RBM
  • Przedłużanie eksploatacji bloków 200MW i 360MW
  • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
  • Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie
  • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
  • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 

Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji: