Elementy turbin:

 • kadłuby,
 • korpusy zaworów,
 • obejmy tarcz kierowniczych.

 

Geneza problemu:

Po przepracowaniu ca 150.000 godzin kadłuby staliwne turbin wykazują uszkodzenia:

 • pęknięcia powierzchniowe o głębokościach wymagających naprawy przez spawanie,
 • nadmierne deformacje,
 • zmiany strukturalne prowadzące przede wszystkim do obniżenia plastyczność.

 

Postępowanie tradycyjne:

 1. usuwanie pęknięć bez napawania,
 2. usuwanie pęknięć z napawaniem,
 3. korygowanie deformacji na drodze obróbki mechanicznej,

lub

 • wymiana elementu na nowy.

 

Postępowanie alternatywne - rewitalizacja wg technologii Pro Novum:

 • wykrycie i naprawa przez spawanie wszystkich pęknięć powierzchniowych,
 • obróbka cieplna w piecu dla:
  • poprawy własności plastycznych,
  • skorygowania deformacji,
  • usunięcia napężeń poeksploatacyjnych,
  • usunięcia naprężeń spawalniczych,
 • regeneracja gwintów, dyfuzorów i segmentów dyszowych,
 • wykonanie drobnych modernizacji poprawiających funkcjonalność i zwiększających żywotność,
 • odtworzenie wymiarów nominalnych, pozwalające na ustawienie optymalnych luzów prowadzące do poprawy sprawności.


Porównanie dostępnych rozwiazań: