LM System PRO+® to System informatyczny, w którym zaimplementowane są wszystkie niezbędne funkcje związane z:

  • transferem informacji,
  • przetwarzaniem informacji w wiedzę,
  • udostępnianiem wiedzy w formacie okresowych raportów,
  • archiwizowaniem informacji, wiedzy i dokumentów.

 

Oprogramowanie umożliwia systemowe, w większości automatyczne, przetwarzanie w wiedzę następują-cych informacji:

  • wyników badań diagnostycznych,
  • czasowych przebiegów wybranych parametrów pracy (cieplno-mechanicznych i chemicznych),
  • wybranych informacji remontowych.

 

System korzysta wyłącznie z pomiarów ruchowych.

 

Wyniki badań i wybrane informacje remontowe transferowane są automatycznie.

 

Raz na kwartał powstaje raport o stanie technicznym wybranych urządzeń i ich elementów zawierający wnioski i zalecenia eksploatacyjne, diagnostyczne i remontowe opracowane przez ekspertów Pro Novum.

 

Korzyści:

  • automatyczne kreowanie wiedzy korporacyjnej w zakresie aktualnego stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych,
  • identyfikacja problemów technicznych we wczesnych fazach ich pojawiania się,
  • wsparcie dla planowania remontów.

 

LM System PRO+®LM System PRO+®