Profilaktyczne pomiary drgań maszyn wirnikowych pozwalają na wykrywanie nieprawidłowości już w ich początkowym stadium. Pozwala to na odpowiednio wczesne zaplanowanie napraw, a czasami zmian w eksploatacji tak, aby nie dopuszczać do rozwoju uszkodzeń i unikać awarii.