Pomiarami drgań mogą być objęte urządzenia wirnikowe zarówno podstawowe, jak i pomocnicze dla procesów technologicznych. Do takich urządzeń można zaliczyć wszelkiego rodzaju turbiny, wentylatory, dmuchawy, sprężarki, pompy, młyny, silniki i generatory.

 

Jednym z pierwszych symptomów postępującego zużycia urządzeń wirnikowych jest wzrost drgań względnych i bezwzględnych w węzłach łożyskowych. Szczegółowa analiza tych danych umożliwia ocenę stanu technicznego badanych maszyn.

 

Bieżąca kontrola stanu dynamicznego urządzeń pozwala na poprawę pracy maszyn – zmniejszenie drgań (wibroaktywności), poprzez odpowiednio wczesne, efektywne rozplanowanie działań modernizacyjnych i remontowych, co w całościowym rozrachunku przekłada się na wydłużenie okresów międzyremontowych, uniknięcie awaryjnych postojów i zmniejszenie kosztów napraw.