• Wizualne:
  • bezpośrednie
  • zdalne - przy użyciu, wideoendoskopów i boroskopu:
   • w promieniowaniu widzialnym
   • w promieniowaniu UV/A
 • Magnetyczno-proszkowe: 
  • techniką barwną
  • techniką fluorescencyjną
 • Penetracyjne:
  • techniką barwną
  • techniką fluorescencyjną
 • Ultradźwiękowe
 • Ultradźwiękowe techniką Phased Array
 • Metalograficzne
 • Metodą prądów wirowych
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianki
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości tlenków
 • Pomiary grubości powłok
 • Pomiary twardości metali
 • Określanie składu chemicznego metali:
  • metodą rentgenowską,
  • metoda iskrową.