• Badania stanu struktury metalu:
  • metalograficzne metodą replik
  • metalograficzne na zgładach
 • Badania otworów centralnych wirników turbin i generatorów:
  • wizualne
  • prądowirowe
  • magnetyczno-proszkowe
  • wizualne
  • ultradźwiękowe
  • pomiary średnicy
 • Pomiary zamocowań rurociągów wraz z ich regulacją
 • Pomiary spadów poziomych odcinków rurociągów
 • Pomiary grubości ścianki:
  • ultradźwiękowe techniką EMAT (rurki stalowe)
  • prądowirowe
 • Badania osadów:
  • skład chemiczny
  • ilość osadów
 • Pomiary grubości warstwy tlenków na powierzchni wewnętrznej rur przegrzewaczy pary:
  • metodą ultradźwiękową
 • Badania wrębów tarcz wirnikowych bez demontażu łopatek:
  • ultradźwiękowe techniką Phased Array
 • Badania elementów nasadzanych na wirnikach bez ich demontażu:
  • ultradźwiękowe