Geneza problemu:

Po przepracowaniu ca 150.000 godz. badania diagnostyczne ujawniają na rurociągach uszkodzenia n/w elementów:

 • pęknięcia staliwnych czwórników, trójników i elementów armatury,
 • pęknięcia lub/i fizyczne zmiany w materiale kolan (zaawansowane procesy pełzania),
 • pęknięcia krawędzi otworów odwodnień, odpowietrzeń i do impulsów ciśnienia,
 • tworzenie się przeciwspadów na odcinkach poziomych,
 • uszkodzenia lub nieprawidłowa praca zamocowań wymagające regulacji, modernizacji lub wymiany.

Jeśli rurociągi mają przepracować znacznie powyżej 200.000 godz. wykonanie pojedynczych napraw czy wymian nie rozwiązuje problemu niezawodnej pracy bez uciekania się do częstych badań kontrolnych i interwencji remontowych.

 

Pro Novum w takim przypadku zaleca wykonanie oceny stanu technicznego w zakresie:

 • badania defektoskopowe (kolana, spoiny, kształtki, armatura, odwodnienia, odpowietrzenia).
 • badania metalograficzne + pomiary twardości (najbardziej wytężone strefy kolan).
 • ocena stanu zamocowań i ich właściwego wyregulowania.
 • pomiary geodezyjne trasy rurociągów w ustabilizowanym stanie zimnym i gorącym dla:
  • wykrycia ewentualnych przeciwspadów,
  • określenia histerezy przemieszczeń pomiędzy stanem zimnym i gorącym.
 • obliczenia konstrukcyjne dla danych projektowych i rzeczywistych.
 • obliczenia stopnia wyczerpania trwałości (kolan, spoin, odcinków prostych),
 • oraz remontu w zakresie:
  • wymiana kolan,
  • wymiana odlewanych elementów rurociągu,
  • naprawa/wymiana zamocowań,
  • modernizacja zamocowań,
  • likwidacja przeciwspadów,
  • modernizacja układu odwodnień,
  • wymiana króćców odwodnień i odpowietrzeń,
  • montaż reperów do geodezyjnego pomiaru przemieszczeń cieplnych

 

Termin realizacji:

 • w czasie przewidzianym na typowy remont kapitalny bloku energetycznego.

 

Gwarancje:

 • zapewnienie niezawodnej pracy w wymaganym okresie czasu przy kosztach obsługi technicznej jak dla nowego rurociągu.