Biuletyn Pro Novum 1/1991 - Energetyka 1991, Nr 4

Trzeszczyński J.  Kruche pękanie elementów bloku energetycznego
Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E. Całkowite zniszczenie walczaków kotłów parowych
Dobosiewicz J. Uszkodzenia kolan rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania

 

Biuletyn Pro Novum 2/1991 - Energetyka 1991, Nr 8

Trzeszczyński J.  Ocena stanu technicznego walczaków kotłów parowych
Trzeszczyński J., Dobosiewicz J. Trwałość walczaków kotłów parowych
Dobosiewicz J. Pomiar przemieszczeń cieplnych głównych rurociągów parowych
Dobosiewicz J., Rauszer A. Uszkodzenia korozyjne kołpaków generatorów w turbozespołach parowych