Biuletyn Pro Novum 1/2000 - Energetyka 2000, Nr 3

Dobosiewicz J.  Korozja rur ekranowych w kotłach z palnikami niskoemisyjnymi
Grzesiczek E., Zbroińska-Szczechura E. Wytyczne modernizacji króćców centralnych rur opadowych oraz tulei włazowych walczaków
Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E. Diagnostyka materiałowa i cieplna skraplaczy
Hlebowicz J.
Metody kontroli szczelności urządzeń ciśnieniowych

 

Biuletyn Pro Novum 2/2000 - Energetyka 2000, Nr 12

Trzeszczyński J.  Żywotność urządzeń cieplno - mechanicznych bloków energetycznych po ich modernizacji
Dobosiewicz J.  Uszkodzenie rur parowników od strony wewnętrznej
Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E.  Korozja naprężeniowa w elementach kotłów