Biuletyn Pro Novum 2/2022 - Energetyka, Nr 6/2022

 1. Jerzy Trzeszczyński - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Poprawa elastyczności bloków klasy 200 MW poprzez wykorzystanie możliwości i rezerw o stronie sterowania oraz zapasów trwałości.
 2. Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski, Paweł Zając - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Architektura cyfrowego środowiska diagnostycznego wspierającego wdrożenie Metody Pro Novum na blokach klasy 200 MW.
 3. Jerzy Trzeszczyński, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Korzyści z zastąpienia kryteriów temperaturowych przez naprężeniowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności bloków energetycznych eksploatowanych w trybie regulacyjnym oraz o zwiększonej elastyczności.
 4. Jerzy Trzeszczyński, Paweł Galbarczyk, Radosław Stanek, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Wyniki realizacji Metody Pro Novum na bloku referencyjnym nr 1 w ENEA Elektrownia Połaniec – korzyści i możliwości jej komercjalizacji.

 

Biuletyn Pro Novum 1/2022 - Energetyka, Nr 3/2022

 1. Jerzy Trzeszczyński, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Wykorzystanie parametrycznych bliźniaków cyfrowych do analizy trwałości kadłubów turbiny podczas uruchomień.
 2. Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki- Politechnika Częstochowska, Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych
  Modelowanie numeryczne – przydatne narzędzie inżynierskie dla poprawy eksploatacji urządzeń energetycznych.
 3. Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Modelowanie zjawisk w układzie przepływowym turbiny towarzyszących pracy bloku przy obniżonym minimum technicznym.
 4. Dariusz Broda, Andrzej Kałuża - Reliability Solutions sp. z o.o.
  Uczenie maszynowe w konserwacji predykcyjnej i optymalizacji.
 5. Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca, Tomasz Bijak, Agnieszka Rauk-Borcz, Wojciech Sikorski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Aktualne problemy identyfikowane podczas diagnostyki turbin ciepłowniczych.
 6. Grzegorz Golański- Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Materiałowej,
  Jerzy Trzeszczyński, Cezary Kolan, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali P911 po długotrwałej eksploatacji w temperaturze 560oC.
 7. Grzegorz Golański, Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Materiałowej,
  Cezary Kolan, Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali bainitycznej Cr-Mo po eksploatacji.