Biuletyn Pro Novum 3/2022 - Energetyka, Nr 12/2022

 1. Jerzy Trzeszczyński - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Projekt BLOKI 2025+
  Założenia do strategii kontynuowania eksploatacji bloków klasy 200 MW. Wybrane zagadnienia
 2. Jerzy Trzeszczyński, Paweł Galbarczyk, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek, Marcin Hatłas, Mateusz Kusibab, Paweł Zając
  - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Wykorzystanie zapasów trwałości oraz rezerw po stronie sterowania dla zwiększenia elastyczności bloków klasy 200 MW
 3. Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski, Jerzy Trzeszczyński - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Parametryczne bliźniaki cyfrowe źródłem informacji i wiedzy dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych
 4. Agnieszka Trzeba-Tobolska - ORLEN Serwis S.A. 
  Sławomir Rajca - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Diagnostyka i remonty zapewniające bezawaryjną eksploatację turbozespołów w Zakładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A.
 5. Roman Michał Wojciechowski - Veolia Energia Poznań S.A.
  Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Przykłady realizacji nadzoru diagnostycznego bloku BC 50
 6. Cezary Kolan, Krzysztof Brunné, Adrian Sobczyszyn - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Stanisław Noworyta, Adam Szczepek, Dariusz Gała - Tauron Wytwarzanie SA.
  Wykorzystanie badań metalograficznych w diagnostyce elementów pracujących w warunkach pełzania
 7. Sławomir Rajca - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Sebastian Pośpiech, Adam Dragon - Zakłady Remontowe Energetyki Katowice SA 
  Diagnostyka wspierająca remonty i eksploatację turbin parowych
 8. Marcin Kijowski, Bartosz Borcz, Mateusz Nowak - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Rurociągi wody zasilającej – brzydkie kaczątko energetyki konwencjonalnej
 9. Marcin Kijowski, Radosław Stanek, Mateusz Nowak - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Nadzór diagnostyczny rurociągów parowych w trybie zdalnym w celu optymalizacji zakresów, terminów i kosztów badań

 

 

 

Biuletyn Pro Novum 2/2022 - Energetyka, Nr 6/2022

 1. Jerzy Trzeszczyński - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Poprawa elastyczności bloków klasy 200 MW poprzez wykorzystanie możliwości i rezerw o stronie sterowania oraz zapasów trwałości.
 2. Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski, Paweł Zając - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Architektura cyfrowego środowiska diagnostycznego wspierającego wdrożenie Metody Pro Novum na blokach klasy 200 MW.
 3. Jerzy Trzeszczyński, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Korzyści z zastąpienia kryteriów temperaturowych przez naprężeniowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności bloków energetycznych eksploatowanych w trybie regulacyjnym oraz o zwiększonej elastyczności.
 4. Jerzy Trzeszczyński, Paweł Galbarczyk, Radosław Stanek, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Wyniki realizacji Metody Pro Novum na bloku referencyjnym nr 1 w ENEA Elektrownia Połaniec – korzyści i możliwości jej komercjalizacji.

 

 

Biuletyn Pro Novum 1/2022 - Energetyka, Nr 3/2022

 1. Jerzy Trzeszczyński, Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Wykorzystanie parametrycznych bliźniaków cyfrowych do analizy trwałości kadłubów turbiny podczas uruchomień.
 2. Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki- Politechnika Częstochowska, Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych
  Modelowanie numeryczne – przydatne narzędzie inżynierskie dla poprawy eksploatacji urządzeń energetycznych.
 3. Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Modelowanie zjawisk w układzie przepływowym turbiny towarzyszących pracy bloku przy obniżonym minimum technicznym.
 4. Dariusz Broda, Andrzej Kałuża - Reliability Solutions sp. z o.o.
  Uczenie maszynowe w konserwacji predykcyjnej i optymalizacji.
 5. Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca, Tomasz Bijak, Agnieszka Rauk-Borcz, Wojciech Sikorski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Aktualne problemy identyfikowane podczas diagnostyki turbin ciepłowniczych.
 6. Grzegorz Golański- Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Materiałowej,
  Jerzy Trzeszczyński, Cezary Kolan, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali P911 po długotrwałej eksploatacji w temperaturze 560oC.
 7. Grzegorz Golański, Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Materiałowej,
  Cezary Kolan, Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali bainitycznej Cr-Mo po eksploatacji.