Biuletyn Pro Novum 1/1996 - Energetyka 1996, Nr 1

Trzeszczyński J., Dobosiewicz J., Stachura S., Grzesiczek E. Dotychczasowe doświadczenia związane z rewitalizacją korpusów turbin parowych
Zbroińska-Szczechura E., Dobosiewicz J. Korozja postojowa elementów ciśnieniowych bloków energetycznych
Zbroińska-Szczechura E. Niektóre kryteria oceny trwałości elementów ciśnieniowych bloków energetycznych pracujących w warunkach pełzania

 

Biuletyn Pro Novum 2/1996 - Energetyka 1996, Nr 5

Brunné W. Wytyczne nadzoru stanu głównych rurociągów elektrowni
Kuśmierski P., Szczygielski M. Stan zamocowań głównych rurociągów parowych bloków o mocy 2000 MW
Dobosiewicz J. Korozja mosiężnych rurek skraplaczy od strony pary wodnej
Trzeszczyński J. Czy poprawiając można pogorszyć?

 

Biuletyn Pro Novum 3/1996 - Energetyka 1996, Nr 11

Dobosiewicz J. Zasadność regeneracji kadłubów turbin parowych
Zbroińska-Szczechura E. Erozja korozyjna rurek skraplacza od strony wody chłodzące