V Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Żywotność układów przepływowych turbin

 

REFERATY:

Gerard Kosman, Politechnika Śląska
Prognozowanie żywotności elementów turbin parowych

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Diagnostyka remontowa i eksploatacyjna elementów układów przepływowych turbin parowych

Bolesław Łuniewicz, Krzysztof Kietliński, Alstom Power Sp. z o.o.
Propozycje Alstom Power w zakresie turbin parowych z układami łopatkowymi najnowszej generacji

Adam Kopeć, Westinghouse-Modelpol Sp. z o.o.
Diagnostyka elementów wirujących turbin bez ich demontażu

Eugeniusz Moskal, Elektrownia Rybnik S.A.
Ocena stanu technicznego zmodernizowanego układu przepływowego części niskoprężnej turbiny. Doświadczenia eksploatacyjne Elektrowni Rybnik

Czesław Krugiołka, Zdzisław Gawinowski, ZE PAK S.A. Elektrownia Pątnów
Stan techniczny części przepływowych turbin 200MW w Elektrowni Pątnów oraz zamierzenia w zakresie ich modernizacji

Bogdan Nowotny, ZE PAK S.A. Elektrownia Adamów
Kierowanie procesem modernizacji turbiny TK120 w Elektrowni Adamów i korzyści wynikające z modernizacji

Jan Mendecki, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Zakres modernizacji turbin 120MW i 200MW w Elektrowni Łaziska oraz dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne

Tadeusz Ritter, PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III
Diagnostyka części przepływowych turbin parowych w Elektrowni Jaworzno III

Piotr Szmaj, Elektrownia Bełchatów S.A.
Modernizacja turbozespołów 360 MW, jako element strategii rozwoju mocy wytwórczych Elektrowni Bełchatów

Henryk Majchrzak, Józef Szweda, Elektrownia Opole S.A.
Ekonomiczne i ekologiczne efekty modernizacji turbin 18K360 w Elektrowni Opole

Roman Walkowiak, Józef Kiebdój, Elektrownia Turów S.A.
Nowoczesne rozwiązania zastosowane w turbinach ABB i Alstom oraz ich sposób monitorowania i diagnozowania na przykładzie Elektrowni Turów

Jerzy Szklarz, ZRE Katowice S.A.
Nie tylko modernizacja

Ewald Grzesiczek, Jerzy Trzeszczyński, Sławomir Rajca, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Możliwości wydłużania czasu eksploatacji elementów części przepływowych turbin parowych

Stefan Kotowski, PROZAMECH Elbląg
Co decyduje o żywotności układów przepływowych turbin?

 

PREZENTACJE:

Jacek Kipiński, Bernard Liszowski, ZRE Katowice S.A.
Doświadczenia ZRE KATOWICE S.A. z modernizacji i remontów odtworzeniowych turbin WESTINGHOUSE MODELPOL Sp. z o.o

Jerzy A. Kopczyński, ALSTOM Power, USA, Virginia, Midlothian
Elżbieta Michałek, Roman Gdula, ALSTOM Power Sp. z o.o., Elbląg
Optymalizacja kosztów modernizacji automatyki turbin parowych. Doświadczenia z rynku amerykańskiego

ANSALDO ENERGIA s.p..a.

SIEMENS AG

ŚKODA ENERGO s.r.o.

Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.

CONCO EAST

PRUFTECHNIK-WIBREM Sp. z o.o.