Biuletyn Pro Novum 1/2006 - Energetyka 2006, Nr 3

Trzeszczyński J., Brunné W., Grzesiczek E. - Skuteczność rozwiązań wydłużających czas pracy długoeksploatowanych staliwnych elementów turbin i rurociągów parowych. Doświadczenia eksploatacyjne

Dobosiewicz J., Adamek J. - Ocena stanu kołpaków wirników turbogeneratorów

Brunné W. - Przydatność badań niszczących do prognozowania żywotności wysokoprężnych rurociągów parowych

Klepacki F. - Korozja wysokotemperaturowa wężownic przegrzewaczy kotłów

Trzeszczyński J., Grzesiczek E., Patyk K. - Naprawa przez spawanie elementów układu łopatkowego wirnika WP turbiny parowej 13UP110

Biuletyn Pro Novum 2/2006 - Energetyka 2006, Nr 7

Dobosiewicz J. - Wpływ jakości wody zasilającej i kotłowej na trwałość powierzchni ogrzewalnych

Klepacki F. - Wpływ korozji naprężeniowej i zmęczeniowej na awaryjność kotła

Śliwa A., Gawron P. - Wpływ czystości wody kotłowej na uszkodzenia rur w rejonach przewężeń, na łukach oraz na odcinkach pochyłych

Biuletyn Pro Novum 3/2006 - Energetyka 2006, Nr 12

Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E. - Wpływ warunków eksploatacji kotła na trwałość wężownic przegrzewaczy pary wtórnej

Trzeszczyński J. - Termoszok, jako czynnik ograniczający trwałość elementów ciśnieniowych pracujących powyżej temperatury granicznej

Rajca S., Pizon E., Brunné K. - Niektóre doświadczenia związane z badaniami stanu materiału w obszarze wrębów tarcz wirnikowych

Grzesiczek E., Murzynowski W. - Wpływ geometrii i modeli obliczeniowych MES na rezultaty analizy stanu naprężeń w obrzeżach tarcz wirnikowych

Klepacki F. - Wpływ zdmuchiwaczy wodnych na stan naprężeń w ekranach parownika