XVII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem

 

Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ELEKTROWNI – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Stanisław Noworyta - TAURON Wytwarzanie S.A.
ZASADY UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO ZMODERNIZOWANYCH BLOKÓW 200 MW W TAURON WYTWARZANIE S.A.

Robert Młynarski - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
SYMULATOR PRACY BLOKU 390 MW

Wojciech Brunné, Rafał Szyja, Bartosz Borcz, Wojciech Merdalski, Małgorzata Łuczak - Pro Novum sp. z o.o.
NADZÓR DIAGNOSTYCZNY RUROCIĄGÓW PAROWYCH W TRYBIE ZDALNYM - PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ PRO NOVUM

Ryszard Grzelka - Plasma SYSTEM S.A.
Sławomir Rajca - Pro Novum sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA I REGENERACJA ŁOPATEK WIRNIKÓW TURBIN PAROWYCH METODAMI SPAWANIA LASEROWEGO NAPAWANIA LASEROWEGO ORAZ NANOSZENIA POWŁOK

Paweł Gawron - Pro Novum sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRODUKCYJNYM ELEKTROWNI PODCZAS DŁUGOTRWAŁEGO POSTOJU

Wojciech Majka, Kazimierz Majka – ECO L Sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE SMAROWANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ A BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ ELEKTROWNI

Jacek Maciejewski - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Radosław Stanek - Pro Novum sp. z o.o.
DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NADZOREM DIAGNOSTYCZNYM POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH ZMODERNIZOWANYCH KOTŁÓW BB-1150 NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA ORAZ KIERUNKI JEGO ROZWOJU

Paweł Nitecki - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Wojciech Murzynowski - Pro Novum sp. z o.o.
Sławomir Białek – Netinfo sp. z o.o.
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z INFORMACJI PROCESOWYCH ELEKTROWNI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZAINSTALOWANYCH W PGE GIEK S.A.

Marcin Marciniak - Computerworld, International Data Group Poland S.A.
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Arkadiusz Makówka - Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
ZASADY DIAGNOSTYKI I OCENY TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. WYTYCZNE UDT – STAN AKTUALNY ORAZ KIERUNKI ZMIAN

Roman Wojtkiewicz - EDF Polska S.A.
Trudności w usuwaniu awarii i diagnozowaniu kotłów odzysknicowych na przykładzie awarii kotła odzysknicowego OU 192

Krzysztof Brunné - Pro Novum sp. z o.o.
OCENA STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIE TRWAŁOŚCI DŁUGOEKSPLOATOWANYCH WALCZAKÓW KOTŁÓW PAROWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ NISZCZĄCYCH

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek - Pro Novum sp. z o.o.
DOŚWIADCZENIA I ZAMIERZENIA PRO NOVUM ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM DŁUGOEKSPLOATOWANEGO MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO ELEKTROWNI W POLSCE DO PRACY W PERSPEKTYWIE DO 2030 ROKU

Paul Stevens, Martin de Jong, Frederic Schaditzki - DEKRA Industrial SAS
PRZYDATNOŚĆ WYROBU DO UŻYTKU

Wojciech Baran - TAURON Wytwarzanie S.A.
USZKODZENIA WIRNIKÓW NP Z WYLOTEM ND 37 ZMODERNIZOWANYCH BLOKÓW 200 MW

Sławomir Rajca, Ewald Grzesiczek - Pro Novum sp. z o.o.
USZKODZENIA WIRNIKÓW TURBIN I GENERATORÓW

Andrzej Błaszczyk - HYDROPOMP sp. z o.o.
MODERNIZACJA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH Z WBUDOWANYMI SPRZĘGŁAMI HYDROKINETYCZNYMI AGREGATÓW POMP ZASILAJĄCYCH W ASPEKCIE BEZPIECZNEJ PRACY KOTŁA

Radosław Sieczkowski – SPETECH sp. z o.o.
WPŁYW KONSTRUKCJI I STANU TECHNICZNEGO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH NA NIEZAWODNOŚĆ PRACY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ELEKTROWNI

Piotr Glamowski - EDF Polska S.A.
ORGANIZACJA NADZORU CHEMICZNEGO W GRUPIE EDF

Beata Pestka-Pędziwiatr – PGE GiEK S.A.
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD ANALITYCZNYCH

Jerzy Wawrzyńczyk - Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
WSPÓŁCZESNE METODY REGENERACJI ELEMENTÓW MASZYN ENERGETYCZNYCH W KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ ENERGETYCE