I/XXIII Sympozjum

DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Diagnostyka wobec aktualnych wyzwań energetyki

 

Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o.
Sławomir Białek – Netinfo sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA WSPIERANA PRZEZ WIRTUALNE ŚRODOWISKO TESTOWE

 

Thomas Eck – VGB Power Tech e.V. (Niemcy)
DIGITALISATION IN THE POWER SECTOR – EXAMPLES OF VGBE PROJECTS

Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski – Pro Novum sp. z o.o.
WYKORZYSTANIE PARAMETRYCZNYCH BLIŹNIAKÓW CYFROWYCH DO ANALIZY TRWAŁOŚCI KADŁUBÓW TURBINY PODCZAS URUCHOMIEŃ

 

Radosław Stanek, Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o.
PROGNOZOWANIE TRWAŁOŚCI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W TRYBIE ZDALNYM Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI PROGNOZA PRO®

 

Kamil Staszałek, Adrian Sobczyszyn, Krzysztof Brunné, Cezary Kolan - Pro Novum sp. z o.o.
WERYFIKACJA BEZPIECZEŃSTWA WARUNKOWO EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW PAROWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ NISZCZĄCYCH PO ICH DEMONTAŻU

 

Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki - Politechnika Częstochowska
MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA NUMERYCZNEGO DLA POPRAWY KONTROLI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH – WYBRANE PRZYPADKI

 

David J Allen - European Technology Development Ltd (Wielka Brytania),
John W Wilson, Tony Peyton - University of Manchester,
Ahmed Shibli - European Technology Development Ltd,
Yasushi Hasegawa - Nippon Steel Technology (NST)
DEVELOPMENT OF ELECTROMAGNETIC (EM) SENSOR TECHNOLOGY FOR CREEP DAMAGE DETECTION IN HIGH TEMPERATURE PLANT

 

Frank Neil - TesTex Inc. (USA)
IMPROVING BOILER RELIABILITY WITH THE TESTEX TRITON NDT INSPECTION SYSTEM

 

Ireneusz Baran, Marek Nowak - Urząd Dozoru Technicznego, Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, Dział Badań Laboratoryjnych w Krakowie
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM DŁUGOOKRESOWEGO MONITORINGU METODĄ AE

 

Stanisław Noworyta – TAURON Wytwarzanie S.A.
NOWE METODY DIAGNOSTYCZNE STOSOWANE DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A.

 

Marcin Kijowski, Bartosz Borcz, Mateusz Nowak - Pro Novum sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA INSTALACJI RUROCIĄGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ORAZ BADAŃ, POMIARÓW I INWENTARYZACJI OBIEKTÓW RZECZYWISTYCH

 

Jerzy Król – ENEA Elektrownia Połaniec SA
REMONTY I MODERNIZACJE W ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

 

Adam Dragon, Sebastian Pośpiech - ZRE Katowice S.A.
Sławomir Rajca - Pro Novum sp. z o.o.
REMONTY TURBIN WSPIERANE PRZEZ ZAAWANSOWANĄ DIAGNOSTYKĘ

 

Jacek Pietrasiak - Veolia Energia Polska S.A.
Sławomir Rajca - Pro Novum sp. z o.o.
KONDYCJA TECHNICZNA TURBOZESPOŁÓW VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ OPARTA NA DIAGNOSTYCE

 

Paweł Woszczyk – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
CZY NOWE TECHNOLOGIE CCS MOGĄ BYĆ LEKARSTWEM DLA ENERGETYKI WĘGLOWEJ I GAZOWEJ?

 

Michał Górka, Roman Michał Wojciechowski - Veolia Energia Poznań S.A.
Kamil Staszałek, Adrian Sobczyszyn, Marcin Kijowski, Bartosz Borcz, Mateusz Nowak, Radosław Stanek , Krzysztof Brunné - Pro Novum sp. z o.o.
PRZEDŁUŻENIE CZASU EKSPLOATACJI CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ BLOKU CIEPŁOWNICZEGO - NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA I ICH REALIZACJA

 

Wojciech Majka, Kazimierz Majka – ECOL sp. o.o.
INTEGRACJA AKTUALNIE DOSTĘPNYCH TECHNIK DIAGNOSTYKI I WIEDZY O SMAROWANYCH KOMPONENTACH MASZYN W ŚWIETLE WYMAGAŃ STANDARDU ICML 55.1 WYDANEGO PRZEZ INTERNATIONAL COUNCIL OF MACHINERY LUBRICATION (55.1 LUBRICATED ASSETS MANAGEMENT). DOŚWIADCZENIA ECOL SP. Z O.O. Z WDROŻEŃ NA PRZESTRZENI 30 LAT PROWADZENIA SERWISU SMAROWNICZEGO W ENERGETYCE

 

Mateusz Kusibab, Marcin Hatłas - Pro Novum sp. z o.o.
MODELOWANIE ZJAWISK W UKŁADZIE PRZEPŁYWOWYM TURBINY TOWARZYSZĄCYCH PRACY BLOKU PRZY OBNIŻONYM MINIMUM TECHNICZNYM

 

Dariusz Broda, Andrzej Kałuża - Reliability Solutions sp. z o.o.
UCZENIE MASZYNOWE W KONSERWACJI PREDYKCYJNEJ I OPTYMALIZACJI

 

Wojciech Sikorski, Tomasz Bijak , Agnieszka Rauk-Borcz, Sławomir Rajca - Pro Novum sp. z o.o.
AKTUALNE PROBLEMY IDENTYFIKOWANE W DIAGNOSTYCE TURBIN CIEPŁOWNICZYCH