Biuletyn Pro Novum 1/2002 - Energetyka 2002, Nr 5

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura - Zmiany własności mechanicznych metalu podczas eksploatacji niektórych walczaków (artykuł dyskusyjny)

Marian Szczygielski, Emil Pizon - Diagnostyka kolan rurociągów parowych

Alfred Śliwa, Henryk Robok - Chemiczne oczyszczanie kotłów walczakowych roztworami związków kompleksujących

Biuletyn Pro Novum 2/2002 - Energetyka 2002, Nr 12

Wojciech Brunné - Możliwości wydłużania żywotności głównych rurociągów parowych do założonego czasu pracy

Wojciech Brunné, Sławomir Rajca - Przydatność badań niszczących do prognozowania żywotności wysokoprężnych rurociągów parowych

Jerzy Dobosiewicz - Uszkodzenia elementów rurociągów parowych

Ewa Zbroińska-Szczechura - Obliczenie trwałości elementów rurociągów parowych eksploatowanych powyżej 150 000 h