VII Sympozjum informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Nowe problemy diagnostyczne na starych blokach energetycznych

 

REFERATY:

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Zasady badania i oceny stanu technicznego wybranych elementów kotłów i turbin

Alfred Śliwa, Paweł Gawron, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Jan Bańczyk, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Od badań diagnostycznych i analizy warunków pracy urządzeń do systemowego monitorowania ich trwałości

Marian Gruca, Jacek Bartoszek, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Doskonalenie metod badań nieniszczących w kontroli walczaków

Rafał Budzisz, Leokadia Litwinowicz, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Metoda prądów wirowych i badania niszczące stosowane w ocenie rur mosiężnych wymienników ciepła

Czesław Folwarczny, Szymon Pająk, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Wpływ pracy bloków energetycznych dostosowany do automatycznej regulacji częstotliwości i mocy na zmniejszenie żywotności ich urządzeń

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Nowe-stare problemy diagnostyki długoeksploatowanych urządzeń energetycznych

Nacera Le Mat Hamata, Toby Lant, European Technology Development (ETD) Ltd. (Wielka Brytania)
Remonty instalacji kotłowych oparte na kontroli ryzyka

Toby Lant, Nacera Le Mat Hamata, European Technology Development (ETD) Ltd. (Wielka Brytania)
Zastosowanie nowych metod badań nieniszczących do oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów

Ryszard Nowicki, Bently Nevada Poland Sp. z o.o.
Rozwój systemów wspomagania zarządzania stanem technicznym maszyn i optymalizacji procesów produkcyjnych w energetyce

Jaroslav Purmenský, Karel Matocha, Vítkovice - Výzkum a Vývoj - Technické Aplikace A.S. (Czechy)
Ocena degradacji długoeksploatowanych materiałów przy wykorzystaniu badań małych próbek

Sławomir Mackiewicz, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Możliwości ultradźwiękowej oceny stopnia degradacji stali energetycznych w wyniku długotrwałej eksploatacji

Zbigniew L. Kowalewski, Jacek Szelążek, Sławomir Mackiewicz, Julian Deputat, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Eksperymentalne sposoby oceny uszkodzenia stali energetycznych wskutek pełzania

Jan Kucz, Ireneusz Kulik, PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III
Integracja zasobów baz danych z modelem przestrzennym kotła

Jan Bańczyk, Janusz Kantor, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Rola diagnostyki w badaniach i ocenie stanu technicznego długoeksploatowanych urządzeń cieplno mechanicznych na przykładzie Elektrowni Łaziska

Eugeniusz Mikłas, PKE S.A. Elektrownia Siersza
Alfred Śliwa, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Korozja nowych rur wymiennika regeneracji średnioprężnej przyczyną awarii pompy wody zasilającej

Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Przykłady uszkodzeń tarcz wirnikowych wywołanych przez korozję naprężeniową

Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wybrane przykłady nietypowych uszkodzeń kotłów parowych

 

PREZENTACJE:

Wojciech Barut, PKE SA. ZEC Bielsko-Biała
Elżbieta Michałek, ALSTOM Power Sp. z o.o.
Jerzy A. Kopczyński, ALSTOM Power Inc. (USA)
Elektroniczny regulator turbiny P400-TCS zainstalowany w EC-2 Bielsko-Biała

Tomasz Kidawa, John Grane Poland Sp. z o.o.
Uszczelnienia mechaniczne oraz sprzęgła membranowe firmy John Crane

Jerzy Krysicki, Conco East Sp. z o.o.
Przedstawienie aktualnej oferty firmy Conco East

Agafanow Borys Nikołajewicz, Koływanow Wiktor Gennadjewicz, CJSC "Energotech" (Rosja)
Nowe wymagania odnośnie konstrukcji zaworów regulacyjnych na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych turbin parowych

Grzegorz Koźba, Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Sp. z o.o.
Przedstawienie aktualnej oferty firmy Hydro- Pomp Sp. z o.o.

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Aplikacje na podstawie wiedzy z badań diagnostycznych