Biuletyn Pro Novum 1/2003 - Energetyka 2003, Nr 6

Jerzy Dobosiewicz - Niektóre przyczyny uszkodzeń łopatek roboczych turbin parowych

Alfred Śliwa - Wpływ czystości pary na procesy korozyjne występujące w części przepływowej turbiny

Biuletyn Pro Novum 2/2003 - Energetyka 2003, Nr 12

Jerzy Dobosiewicz - Diagnostyka elementów przepływowych turbin

Jerzy Trzeszczyński, Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca - Możliwości wydłużania czasu eksploatacji elementów części przepływowych turbin parowych