Biuletyn Pro Novum 1/1997 - Energetyka 1997, Nr 3

Trzeszczyński J., Stachura S. Przydatność badań niszczących do oceny stanu technicznego rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania
Dobosiewicz J., Grzesiczek E.  Odporność na kruche pękanie wirników generatorów
Zbroińska-Szczechura E. Uszkodzenia wsporników urządzeń separacyjnych walczaków

Biuletyn Pro Novum 2/1997 - Energetyka 1997, Nr 9

Dobosiewicz J. Badania nieniszczące wałów wirników generatorów
Zbroińska-Szczechura E Pękania "termoszokowe" niektórych otworów walczaków kotłów wysokoprężnych
Brunné W. Propozycje zmian zamocowań rurociągów wysokoprężnych kotłów OP-650
Trzeszczyński J. Uszkodzenia kadłubów turbin i komór zaworowych wywołane przez wady odlewnicze