Biuletyn Pro Novum 1/2005 - Energetyka 2005, Nr 6

Brunné W. - Uszkodzenia zamocowań w rurociągach energetycznych

Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E., Kucz J. - Uszkodzenia rur ścian szczelnych (ekranów) kotłów parowych

Zbroińska-Szczechura E. - Uszkodzenia płaskich den komór z rowkami odciążającymi przegrzewaczy kotłów

Biuletyn Pro Novum 2/2005 - Energetyka 2005, Nr 12

Trzeszczyński J. - Nowe - stare problemy diagnostyczne długoeksploatowanych urządzeń energetycznych

Grzesiczek E., Rajca S. - Przykłady uszkodzeń tarcz wirnikowych wywołanych przez korozję naprężeniową

Klepacki F. - Ocena stanu rur kotłowych, których grubość ścianki ulega zmniejszeniu wskutek erozji lub korozji

Śliwa A., Mikłas E. - Awaria pompy wody zasilającej spowodowana korozją nowych rur wymiennika regeneracji średnioprężnej