Biuletyn Pro Novum 1/1992 - Energetyka 1992, Nr 1

Hlebowicz J.  Badania nieniszczące otworu centralnego wirników turbin o mocy 120 i 200 MW
Dobosiewicz J.  Wpływ eksploatacji na zmiany własności mechanicznych metalu kadłubów turbin parowych

Biuletyn Pro Novum 2/1992 - Energetyka 1992, Nr 5

Zbroińska-Szczechura E., Dobosiewicz J., Rauszer A. Warunki pracy niektórych elementów kotłów parowych
Trzeszczyński J., Dobosiewicz J.   Dlaczego należy badać otwory centralne wirników turbin parowych?

Biuletyn Pro Novum 3/1992 - Energetyka 1992, Nr 9

Dobosiewicz J. Zasady naprawy niektórych uszkodzeń połączeń spawanych rurociągów parowych
Dobosiewicz J., Rauszer A. Niektóre rodzaje uszkodzeń walczaków i zasady ich naprawy