XIV Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

 

REFERATY:

Marcin Berger - Veolia Vater System Sp. z o.o.
Wpływ poziomu usuwania związków organicznych w instalacjach przygotowania wody na wydłużenie pracy bloków energetycznych

Grzegorz Smakosz, współautor anonimowy - Technopomiar sp. z o.o.
Węgiel organiczny w obiegach wodno-parowych - metody pomiarowe

Dorota Sakol-Sikora - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza
Doświadczenia z 15 lat eksploatacji stacji uzdatniania wody opartej na technikach membranowych

Jacek Grygierczyk - Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. z o.o.
Analiza wyboru optymalnej technologii wstępnego uzdatniania wody

Przemysław Moczyński - OPEC Grudziądz Sp. z o.o., Cezary Ratajczyk, Jan Marjanowski - Centrum Badawczo-Rozwojowe UNITEX Sp. z o.o.
Współdziałanie instalacji nanofiltracji i odwrotnej osmozy w instalacjach kotłowych i chłodniczych

Grażyna Bednarek, Konrad Grabowski, Beata Pestka-Pędziwiatr - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Sławomira Wnuk
Kotły na parametry nadkrytyczne. Parametry fizyko-chemiczne obiegu wodno-parowego

Wojciech Majka - ECOL Sp. z o.o.
Chemiczne usuwanie osadów z wirników turbin i maszyn wirujących.

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura - Pro Novum Sp. z o.o.
Możliwe przyczyny powstawania pęknięć w walczakach kotów parowych

Paweł Gawron, Filip Klepacki - Pro Novum Sp. z o.o.
Trwałość wybranych elementów kotłów w warunkach współspalania biomasy

Sylwia Danisz - Pro Novum Sp. z o.o.
Redukcja NOx - przegląd rozwiązań technicznych, potencjalny zakres problemów

Paweł Gawron - Pro Novum Sp. z o.o.
Zabezpieczenie nowych rur mosiężnych wymienników ciepła na okres początkowej eksploatacji - 5 lat doświadczeń wdrożeniowych

Wioletta Krzyżak - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza
Doświadczenia z eksploatacji chemicznej bloku 460 MW

Kazimierz Maciejewski - Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
Doświadczenia z okresu 2 - letniej eksploatacji instalacji korekcji obiegów wodno – parowych w Dalkia Poznań ZEC S.A. EC II Karolin

Alfred Śliwa - Pro Novum Sp. z o.o.
Ryszard Czelusta - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Doświadczenia eksploatacyjne związane ze zmiana korekcji chemicznej układów wodno-parowych bloków 4, 5, 6

Tadeusz Fulczyk, Eugeniusz Głowacki - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Janusz Zdeb - TAURON Wytwarzanie S.A.
Leszek Wojdanowicz, Adam Kozera - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
Wpływ zastosowania roztworu kwasu cytrynowego jako dodatku do zawiesiny absorbera na osiągi mokrej instalacji odsiarczania spalin

Antoni Litwinowicz - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Oczyszczanie ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin

Edward Krzemiński - Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o.
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w monitoringu i diagnostyce pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Paweł Gawron, Sylwia Danisz - Pro Novum Sp. z o.o.
Od badań diagnostycznych i analizy warunków pracy urządzeń do systemowego monitorowania ich trwałości – dwa lata doświadczeń funkcjonowania LM System PRO+®