Biuletyn Pro Novum 2/2014 - Energetyka, Nr 12/2014
Jerzy Trzeszczyński, Pro Novum sp. z o.o. "O poszukiwaniu optymalnego modelu zarządzania utrzymaniem stanu technicznego nowych i zmodernizowanych bloków energetycznych"
Paweł Gawron, Pro Novum sp. z o.o. "Doświadczenia związane z utrzymaniem czystości układu wodno-parowego kotła na parametry nadkrytyczne"
Radosław Stanek, Pro Novum sp. z o.o.; Jacek Maciejewski, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów "Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego zmodernizowanych kotłów K-3 - K-6 typu BB1150 na podstawie analizy ryzyka"
Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Pro Novum sp. z o.o. "Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego zmodernizowanych bloków 200 MW– podejście Pro Novum na etapie modernizacji i eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych"
Sławomir Rajca, Ewald Grzesiczek, Pro Novum sp. z o.o. "Podejście Pro Novum do oceny stanu technicznego łopatek części NP turbiny 200 MW na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz ostatnich wyników badań"
Leszek Wiśniowski, Stanisław Noworyta, TAURON Wytwarzanie S.A. "Strategia utrzymania nowych bloków z kotłami fluidalnymi oraz zmodernizowanych bloków 200 MW"

Biuletyn Pro Novum 1/2014 - Energetyka, Nr 6/2014
Sławomir Rajca, Sylwia Danisz-Kuchta - Problemy dotyczące układów łopatkowych turbin parowych związane z korozją postojową oraz gromadzeniem się osadów
Paweł Gawron, Przemysław Jurasz - Zmiany wytycznych dotyczących jakości czynnika obiegowego w układach wodno-parowych bloków energetycznych
Paweł Gawron, Sylwia Danisz-Kuchta - Od badań diagnostycznych i analizy warunków pracy urządzeń do systemowego monitorowania ich trwałości – doświadczenia związane z użytkowaniem LM System PRO+®.