Biuletyn Pro Novum 1/1999 - Energetyka 1999, Nr 2

Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E. Sposób oceny przydatności wężownic przegrzewaczy
Brunné W.  Wyczerpanie trwałości materiału lanych czwórników wysokoprężnych rurociągów parowych
Hlebowicz J.  Badania wizualne w energetyce - zastosowanie i ograniczenie

 

Biuletyn Pro Novum 2/1999 - Energetyka 1999, Nr 11

Trzeszczyński J., Zbroińska-Szczechura E.   Monitorowanie warunków eksploatacji bloku energetycznego dla potrzeb diagnostyki materiałowej
Dobosiewicz J. Kryteria oceny stanu wirników turbin parowych
Brunné W. Stały nadzór nad stanem rurociągów wysokoprężnych w elektrowniach i elektrociepłowniach
Brunné W., Gołka J., Haliński J. Geodezyjny pomiar przemieszczeń cieplnych rurociągów wysokoprężnych w elektrowniach i elektrociepłowniach