VIII Sympozjum informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Jak długo mogą jeszcze pracować stare urządzenia cieplno-mechaniczne?

 

REFERATY:

Eugeniusz Moskal, Elektrownia Rybnik S.A.
Doświadczenia Elektrowni Rybnik w zakresie wykorzystania bloku ograniczeń termicznych do określenia bezpiecznego resursu pracy głównych elementów turbin

Stanisław Noworyta, Rafał Bryjak, PKE S.A.
Strategia utrzymania technicznego długoeksploatowanych urządzeń w elektrowniach PKE S.A.

Syiweriusz Brzuska, Urząd Dozoru Technicznego
Możliwości wydłużania czasu eksploatacji urządzeń energetycznych podlegających Dozorowi Technicznemu w świetle obowiązujących przepisów

Janusz Jabłoński, Jan Wyszyńskil, BOT Elektrownia Turów S.A.
Zamierzenia techniczne umożliwiające bezpieczną eksploatację kotłów OP-650 w BOT Elektrowni Turów S.A. (bloki 8-10)

Józef Kiebdój, Dawid Szymaniak, BOT Elektrownia Turów S.A.
Strategia dalszej eksploatacji najstarszych turbin w BOT Elektrowni Turów S.A.

Michał Roliński, Vattenfall Heat Poland S.A.
Strategia dalszej eksploatacji najstarszych urządzeń cieplno-mechanicznych w elektrociepłowniach Vattenfall Heat Poland S.A.

Krzysztof Carbol, Vattenfall Heat Poland S.A.
Strategia dalszej eksploatacji najstarszych urządzeń cieplno-mechanicznych w elektrociepłowniach Vattenfall Heat Poland S.A.

Zbigniew Piskorz, Elektrociepłownia EC Kraków S.A.
Wykorzystanie nowych strategii utrzymania technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych dla wydłużenia czasu ich pracy i optymalizacji kosztów remontowych

Nacera Le Mat Hamata, European Technology Development (ETD) Inc. (Wielka Brytania)
Doradcze oprogramowanie utrzymania ruchu

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Termoszok, jako czynnik ograniczający trwałość elementów ciśnieniowych eksploatowanych powyżej temperatury granicznej

Ewa Zbroińska—Szczechura, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Walczak kotła, jako element naprawiamy — niektóre uszkodzenia i sposób ich usuwania

Wojciech Murzynowski, Ewald Grzesiczek, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wpływ geometrii i modeli obliczeniowych MES na rezultaty analizy stanu naprężeń w obrzeżach tarcz wirnikowych

Wojciech Brunné, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Zamocowania rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych po długotrwałej eksploatacji

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Metody i kryteria kwalifikacji do dalszej pracy dłuoeksploatowanych elementów urządzeń energetycznych

Sławomir Rajca, Emil Pizon, Krzysztof Brunné, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Rafał Kuś, Kontech Sp. z o.o.
Niektóre doświadczenia związane z badaniami stanu materiału w obszarze wrębów tarcz wirnikowych

Wieslaw Toczek, ZRE Katowice S.A.
Remont odtworzeniowy na przykładzie turbiny Skoda 50 MW

Tomasz Gałka, Instytut Energetyki, Pracownia Diagnostyki Urządzeń Cieplnych Elektrowni
Ocena stanu układów przepływowych turbin na podstawie analizy trendów drgań

Andrzej Błaszczyk, Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Sp. z o.o.
Stefan Najdecki, Adam Papierski, Jerzy Staniszewski, Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Łódzka
Modernizacje pomp stosowanych w energetyce

 

PREZENTACJE:

Elżbieta Michałek, Jacek Jussis, Alstom Power Sp. z o.o.
Jerry Kopczyński, Alstom Power Inc. (USA)
Diagnostyka układów regulacji w oparciu o regulatory turbin P400 i BLUELINE

Tomasz Gawroński, ZREW S.A.
Sieciowy komputerowy system diagnostyczny, jako element serwisu przemysłowego

Jerzy Krysicki, CONCO EAST Sp. z o.o.
Informacje o firmie CONCO EAST Sp. z o.o.

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
LM System PRO®, jako nieodzowna część systemów wspomagania zarządzania elektrownią