XV Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

 

REFERATY:

Paweł GAWRON - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
Violetta KRZYŻAK – TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza
KOTŁY NADKRYTYCZNE – NOWY ZAKRES PROBLEMÓW

Paweł GAWRON, Przemysław JURASZ - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
ZMIANY WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI CZYNNIKA OBIEGOWEGO W UKŁADACH WODNO-PAROWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Sławomir RAJCA, Sylwia DANISZ-KUCHTA – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
PROBLEMY UKŁADÓW ŁOPATKOWYCH TURBIN PAROWYCH ZWIĄZANE Z KOROZJĄ POSTOJOWĄ ORAZ GROMADZENIEM SIĘ OSADÓW

Sylwia DANISZ-KUCHTA, Radosław STANEK – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
LM Serwis PRO – DIAGNOSTYKA W TRYBIE ZDALNYM REALIZOWANA JAKO USŁUGA W FORMIE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)


Ewa ZBROIŃSKA-SZCZECHURA, Jerzy DOBOSIEWICZ, Przemysław SYTY - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
ZAGROŻENIA DLA TRWAŁOŚCI RUR SKRAPLACZY PODCZAS PRACY BLOKU PRZY ZMIENNYM OBCIĄŻENIU


Adam KOZERA – TAURON Wytwarzanie S.A.
PORÓWNANIE INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN SCR I SNCR PRACUJĄCYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A.

Beata PESTKA-PĘDZIWIATR - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów
BADANIA A OBSZAR REGULOWANY PRAWNIE

Garry D. LAXTON, Marian CONSTANTIN - DuPont Water Technologies
ZALETY ORAZ CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACYJNA DWUTLENKU CHLORU W PROCESACH KONTROLI MIKROBIOLOGICZNEJ WODNYCH OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH W ENERGETYCE

Bolesław SZWEDO – TAURON Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia Stalowa Wola
Jacek JĘDRZEJEWSKI – „Energopomiar” Sp. z o.o.
DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI STACJI EDR W TAURON WYTWARZANIE S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA STALOWA WOLA

Piotr GLAMOWSKI - EDF Polska S.A.
PRZEGLĄD METOD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PO INSTALACJI IMOS – WYBÓR METODY OPTYMALNEJ

Marcin TOŁWIŃSKI - EDF Polska S.A.
UNIWERSALNE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE W CHEMII ENERGETYCZNEJ

Tatiana CYBULSKA – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (Poznań)
CHEMICZNE CZYSZCZENIE I TRAWIENIE URZĄDZEŃ PODLEGŁYCH DOZOROWI TECHNICZNEMU – WYMAGANIA, NOWE PODEJŚCIE

Antoni LITWINOWICZ - Energopomiar Sp. z o.o.
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z IMOS W ŚWIETLE MOŻLIWYCH ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

Jacek GRYGIERCZYK - Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. z o.o.
DOŚWIADCZENIA Z ROZRUCHU I EKSPLOATACJI W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANEJ (BEZOBSŁUGOWEJ) STACJI DEMINERALIZACJI WODY Z ZASTOSOWANIEM ULTRAFILTRACJI PODCIŚNIENIOWEJ, ODWRÓCONEJ OSMOZY, ELEKTRODEJONIZACJI ZASILANEJ WODĄ POWIERZCHNIOWĄ Z RZEKI GÓRSKIEJ O DUŻEJ DYNAMICE ZMIAN JAKOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ

Maciej PŁOTKA - Purolite Sp. z o.o.
Janusz SKOTAREK - ZE PAK S.A., Elektrownia Adamów
PUROLITE SST – NOWY TYP ŻYWIC JONOWYMIENNYCH O PŁYTKIEJ WARSTWIE DYFUZJI. WYNIKI EKSPLOATACYJNE W ELEKTROWNI ADAMÓW

Waldemar JOŃSKI, Dariusz WILISOWSKI - Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
SYSTEMY PREIZOLOWANYCH RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Tomasz KIBLER, Paweł URBAŚ – Nalco Polska Sp. z o.o.
NALCO PURATE - NOWATORSKA TECHNOLOGIA GENERACJI DWUTLENKU CHLORU DO DEZYNFEKCJI WÓD TECHNOLOGICZNYCH

Piotr FARBISZEWSKI - ECOL Sp. z o.o.
ECOL JAKIEGO NIE ZNACIE: PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTROWNI DO REMONTÓW I MODERNIZACJI I PÓŹNIEJSZA OPIEKA NAD NIMI

Paweł GAWRON - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
STRATEGIA ZAKŁADU CHEMII ENERGETYCZNEJ - NOWE TECHNOLOGIE I USŁUGI Z ZAKRESU CHEMII ENERGETYCZNEJ

Philippe MOLLET - Cabot Norit Nederland B.V.
CABOT NORIT ACTIVATED CARBON FOR REDUCTION OF MERCURY EMISSIONS FROM FLUE GAS (WĘGIEL AKTYWNY CARBON NORIT DO REDUKCJI ZAWARTOŚCI RTĘCI W SPALINACH)

Luc FELIX, Monika MARZEC - Veolia Water Systems Sp. z o.o.
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA UZDATNIANIA WODY W BRANŻY ENERGETYCZNEJ