X Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

 

REFERATY:

Antoni Litwinowicz, Zakład Chemii i Diagnostyki ZPBE Energopomiar
Zagadnienia czystości linii produkcyjnych wody zdemineralizowanej

Burkhard Brings, Bayer Chemical AG
System Multistep

Andre Medete, Dow, Oriontec
Usuwanie zawiesin ze złóż upakowanych. Analiza systemowa, doświadczenie i aktualne rozwiązania

Krystyna Konieczny, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska
Zaawansowane techniki separacji w przygotowaniu wody dla energetyki

Jacek Grygierczyk, Ludwik Wernerowski, Pracownia Wodno-Chemiczna „EKONOMIA „ S.C.
Jerzy Majewski, Syskom
Remontowo-eksploatacyjne korzyści z zastosowania nowych technik wspomagania projektowania

Heimo Raith, BWPOLSKA — TEPRO Project Engineering Wassertechnik GmbH
Technologia membranowa w uzdatnianiu wody kotłowej

Heimo Raith, BWPOLSKA — TEPRO Project Engineering Wassertechnik GmbH
Przykładowe zrealizowane systemy uzdatniania wody kotłowej z zastosowaniem technologii membranowych

Dorota Sąkol, PKE S.A. Elektrownia Łagisza
Zastosowanie technik membranowych i konwencjonalnych w procesie usuwania substancji osadotwórczych z wody

Józefa Nowak, Marek Pruszczyński, PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała
Jerzy Wawrzyńczyk, Energoservice Bielsko-Biała
Wykorzystanie wód powierzchniowych z ujęcia infiltracyjnego do zasilania obiegów energetycznych na przykładzie PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała

Jerzy Zienkiewicz, Promat- Woda Sp. z o.o.
Ultrafiltracja, jako alternatywa dla tradycyjnych metod filtracji

Christ Burleigh, CN Bell Christ-Kennicott Water Technology Ltd.
Regeneracja żywic z wymienników ze złożem mieszanym w stacjach oczyszczania kondensatu. Przegląd 25-letniej historii Conesep® — wysoko wydajnego systemu rozdziału i regeneracji żywic

Mirosław Węgiel, GE Water Process Technologies
Porównawcza analiza ekonomiczna metody elektrodemineralizacji (elektrodejonizacji — edi) i demineralizacji jonowymiennej na złożu mieszanym

Krzysztof Chyliński, PALL Poland Sp. z o.o.
Technologie ochrony kondensatu — Pall Ultipleat High Flow — nowy kierunek

Jan Kwiatkowski, Paweł Urbaś, Nalco Polska Sp. z o.o.
Metodyka doboru i oceny technologii uzdatniania wód chłodniczych

Roman Komorowski, PALL Poland Sp. z o.o.
Nowoczesne metody obróbki wód dla potrzeb energetyki

Jerzy Zienkiewicz, Promat-Woda Sp. z o.o.
Katalityczne usuwanie rozpuszczonego tlenu z wody

Jacek Kościukiewicz, Ashland Poland Sp. z o.o.
Zastosowanie technologii P-U-L-S-E™ do oceny warunków pracy obiegów chłodniczych

Kazimierz Maciejewski, Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A.
Eksploatacja akcelatora Ø 24000 mm w warunkach niedociążenia hydraulicznego

Sławomira Wnuk, Grażyna Kalbarczyk, Elektrownia Kozienice S.A.
Marian Maciejko, Krystian Filipczyk, ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.
Doświadczenia związane z wprowadzeniem reżimu Kombi na blokach energetycznych o mocy 500 MW

Grażyna Bednarek, Zenona Nitecka, Kazimierz Kwapisiewicz, Elektrownia Bełchatów S.A.
Zmiany składu i ilości osadów w kotłach i turbinach w wyniku zmian technologicznych na blokach energetycznych w Elektrowni Belchatów S.A.

Ryszard Czelusta, Elektrownia Turów S.A.
Korekcja wody w obiegu wodno-parowym kotła CFB-700 z separatorem kompaktowym na parametry podkrytyczne

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Korozyjne uszkodzenia elementów układu przepływowego turbin parowych

Marian Kozupa, ICSO Blachownia
Marian Maciejko, Sławomir Twardowski, Energopomiar Gliwice Sp. z o.o.
Marek Szymonik, Ekochem PUB Sp. z o.o.
Nowe aminy do korekcji obiegów wodno-parowych

Alfred Śliwa, Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Wpływ procesów korozyjnych zachodzących w obiegach wodno--parowych bloków energetycznych na trwałość urządzeń

Marian Kozupa, ICSO Blachownia
Wpływ alkalizowania obiegów ciepłowniczych wodorotlenkiem sodowym na odporność materiałów konstrukcyjnych

Kazimierz Majka, Wojciech Majka, P.H.U. Ecol Sp. z o.o.
Kompleksowy serwis olejowy najtańszym sposobem przedłużania czasu pracy maszyn i urządzeń

Anna Kania, Energopomiar Gliwice Sp. z o.o.
Alfred Śliwa, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Warunki określające możliwość mieszania olejów turbinowych w eksploatacji

Adam Kozera, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Instalacja mokrego odsiarczania spalin w PKE S.A. Elektrownia Łaziska — cztery lata doświadczeń