XXII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji

 

 

Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA ŹRÓDŁEM WIEDZY I STRATEGII EKSPLOATACJI

 

Jerzy Król – ENEA Elektrownia Połaniec SA
STRATEGIA REMONTÓW I MODERNIZACJI W ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SA

 

Paweł Woszczyk, Franciszek Pchełka – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
UTRZYMANIE KOMPETENCJI REMONTOWYCH DLA TURBIN PAROWYCH I GAZOWYCH W ŚWIETLE SZKOLENIA ZAPROPONOWANEGO PRZEZ TGPE

 

Stanisław Noworyta, Piotr Jachymek – TAURON Wytwarzanie SA
ROZWÓJ METOD PREDYKCYJNYCH W UTRZYMANIA MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TAURON WYTWARZANIE SA

 

Jerzy Trzeszczyński, Marcin Kijowski – Pro Novum sp. z o.o.
ZDALNY NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM I DYSPOZYCYJNOŚCIĄ INSTALACJI RUROCIĄGOWYCH

 

Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek – Pro Novum sp. z o.o.
przy udziale
Jacek Śniegowski, Tomasz Tokarek – PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
NADZÓR DIAGNOSTYCZNY ELEMENTÓW GRUBOŚCIENNYCH KOTŁA K-5 W ELEKTROWNI DOLNA ODRA W OKRESIE ICH WARUNKOWEJ EKSPLOATACJI – ZASTOSOWANA METODYKA I DOŚWIADCZENIA PO DWULETNIEJ EKSPLOATACJI

 

Maciej Balcerzak – Urząd Dozoru Technicznego, Oddział Terenowy UDT w Łodzi
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH USZKODZEŃ ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI TECHNICZNEMU PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA I ZMĘCZENIA

 

Kamil Staszałek, Krzysztof Brunné, Adrian Sobczyszyn – Pro Novum sp. z o.o.
USZKODZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW CIŚNIENIOWYCH PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA

 

Robert Zarzycki, Rafał Kobyłecki - Politechnika Częstochowska
MODELOWANIE NUMERYCZNE I ASPEKTY PRAKTYCZNE INTEGRACJI ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I WĘGLOWEJ - STUDIUM PRZYPADKU

 

Grzegorz Pakuła - Grupa POWEN-WAFAPOMP SA
NOWE WERSJE KONSTRUKCYJNE POMP ZASILAJĄCYCH

 

Tomasz Barszcz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Andrzej Pietrusiak – AMC TECH sp. z o.o.
ZASTOSOWANIE METOD UCZENIA MASZYNOWEGO DO PREDYKCJI EROZJI POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH

 

Wojciech Murzynowski, Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o.
BEZPIECZEŃSTWO I DYSPOZYCYJNOŚĆ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W OSTATNIEJ FAZIE EKSPLOATACJI

 

Thanh Nguyen Cong – ECOL sp. z o.o.
TECHNOLOGIA CHEMICZNEGO CZYSZCZENIA SKRAPLACZY Z WYKORZYSTANIEM PIANY AKTYWNEJ

 

Leo van der Wal – Anodamine Polska sp. z o.o.
OCHRONA ANTYKOROZYJNA I OGRANICZENIE TRANSPORTU PRODUKTÓW KOROZYJNYCH ZA POMOCĄ ANODAMINY W ELEKTROWNI O MOCY 200 MW W POLSCE

 

Radosław Stanek, Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o.
JAK POWIĘKSZAĆ WIEDZĘ I CHRONIĆ KOMPETENCJE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI BLOKÓW ENERGETYCZNYCH TEJ SAMEJ KLASY