X Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Wydłużanie czasu pracy urządzeń energetycznych - szanse i ograniczenia

 

REFERATY:

Stanisław Tokarski, TAURON - Polska Energia S.A.
Strategia inwestycyjna grupy TAURON w świetle pakietu klimatycznego

Herbert Gabryś
Energetyka Polska — 2008r.

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Problemy przedłużania eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Jan Bańczyk, Janusz Kantor, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Wymagania remontowe dla urządzeń eksploatowanych ponad 250 000 godzin na przykładzie bloków 225/1230 MW w PKE S.A. Elektrownia Łaziska

Wojciech Brunné, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Modernizacje rurociągów pary świeżej w układzie kolektorowym zwiększające elastyczność eksploatacyjną i zapewniające oczekiwaną trwałość

Andrzej Gajos, PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III
Jerzy Szklarz, ZRE Katowice S.A.
Modernizacje urządzeń w elektrowni i odtworzenie elementów kryterialnych turbin 13K220 i 13K225 w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Jerzy Trzeszczyński, Marian Szczygielski, Wojciech Murzynowski, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Zarządzanie trwałością indywidualną elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania

Aleksander Malec, Mirosław Miścicki, Mirosław Kurowski, ALSTOM Power Sp. z o.o.
Skrócenie czasu trwania planowanych remontów oraz zapewnienie dyspozycyjności turbozespołów

Czesław Szyrejko, Anna Rehmus-Forc, ALSTOM Power Sp. z o.o.
Umowy LTSA — droga do wydłużenia okresów międzyremontowych

Sarinova Simandjuntak, European Technology Development (ETD) Ltd. (Wielka Brytania)
Nan Yang, ETD Ltd., David J. Brown, Institute of Industrial Research, University of Portsmouth (Wielka Brytania)
Ahmed Shibli, European Technology Development (ETD) Ltd. (Wielka Brytania)
Rozwój inteligentnego oprogramowania wspierającego utrzymanie techniczne elektrowni na podstawie oceny ryzyka

Andrzej Turczak, ALSTOM Power Sp. z o.o.
OPTILIFE - droga ku systemowi eksperckiemu do prognozowania remontów

Adam Pietrzyk, Energocontrol Sp. z o.o.
Zbigniew Piskorz, Elektrociepłownia EC Kraków S.A.
Model integracji analiz RAMS w ramach systemu utrzymania ruchu klasy CMMS

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Krzysztof Słota, ZRE Katowice S.A.
Serwis Pogwarancyjny - optymalna strategia utrzymania technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Janusz Dobrzański, Adam Zieliński, Instytut Metalurgii Żelaza
Jan Wodzyński, Fabryka Kotłów Rafako S.A.
Diagnostyka materiałowa w badaniach mechanizmów i przyczyn powstawania awarii elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych

Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Uszkodzenia erozyjno-korozyjne elementów w obiegu wody zasilającej

Agata Duda, Paweł Gawron, Alfred Śliwa, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Rejestracja wybranych wielkości chemicznych w LM System PRO® elementem oceny stanu technicznego urządzeń i prognozy ich trwałości

Sławomir Rajca, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wpływ jakości odkuwek na trwałość długo eksploatowanych wirników

Zbigniew Bis, Rafał Kobyłecki, Politechnika Częstochowska
Adam Hernas, Grzegorz Moskal, Politechnika Śląska
Kazimierz Pakosz, Fabryka Kotłów Rafako S.A.
Analiza procesów korozyjnych stali w warunkach współspalania mączki mięsno-kostnej

Paweł Gawron, Alfred Śliwa, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Miedź w osadach w urządzeniach energetycznych - problem eksploatacyjny i remontowy

Andrzej Ziółkowski, Gracjan Wiśniewski, Urząd Dozoru Technicznego
Metodologia określania mechanizmów i typów uszkodzenia w procedurach kontroli oceny opartej o ryzyko w dokumentach RIMAP/API

Janusz Dobrzański, Adam Zieliński, Instytut Metalurgii Żelaza
Jan Wodzyński, Fabryka Kotłów Rafako S.A.
Nieniszczące metody oceny materiału elementów krytycznych kotłów i turbin pracujących w warunkach pełzania

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Zdalne systemy diagnostyczne do oceny stanu technicznego elektrowni w czasie rzeczywistym

Andrzej Błaszczyk, HYDRO-POMP” Sp. z o.o., Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej
Stefan Majdecki, Adam Papierski, Jerzy Staniszewski, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej
Optymalne rozwiązania konstrukcyjne wirników diagonalnych pomp wody chłodzącej