XV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych

 

REFERATY:

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
WARUNKI POPRAWNEJ ANALIZY PRZYCZYN NIESZCZELNOŚCI RUR POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW

Roman Wojtkiewicz – EDF Polska S.A.
KOROZJA NAPRĘŻENIOWA RUR EKRANOWYCH – MECHANIZM POWSTAWANIA USZKODZEŃ I SPOSÓB ZAPOBIEGANIA AWARIOM

Janusz Jabłoński, Mariusz Kuczko – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
PROBLEMY EKSPLOATACYJNE KOTŁÓW FLUIDALNYCH W PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW – DIAGNOSTYKA ORAZ MODERNIZACJE POPRAWIAJĄCE DYSPOZYCYJNOŚĆ KOTŁÓW

Stanisław Noworyta, Krzysztof Szaboń – TAURON Wytwarzanie S.A.
SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM STANU TECHNICZNEGO POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW BLOKÓW 200 MW W TAURON WYTWARZANIE S.A.

Jacek Maciejewski, Sylwester Michalak – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
ZABEZPIECZENIA ANTYEROZYJNE ELEMENTÓW KOTŁA BB-1150 METODĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ

Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ O PRZYCZYNACH NIESZCZELNOŚCI POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW W TRYBIE ON-LINE

Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM STANU TECHNICZNEGO POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA

Radosław Wiśniewski – TurboCare sp. z o.o.
REFERAT SPONSOROWANY: TECHNICZNE ASPEKTY MODERNIZACJI UKŁADÓW PRZEPŁYWOWYCH TURBIN NISKIEGO CIŚNIENIA

Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
ANALIZA AWARYJNOŚCI ELEMENTÓW KRYTYCZNYCH BLOKÓW 200 MW, JAKO WAŻNY ELEMENT METODYKI PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

Paweł Gawron – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o.
CZYSTOŚĆ WODY KOTŁOWEJ, A USZKODZENIA RUR W REJONACH PRZEWĘŻEŃ, NA ŁUKACH ORAZ NA ODCINKACH POCHYŁYCH

Henryk Kudela, Paweł Regucki – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
NUMERYCZNE MODELOWANIE PRACY KONDENSATORA BLOKU ENERGETYCZNEGO

Andrzej Błaszczyk – Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, PBW HYDRO-POMP sp. z o. o.
Grzegorz Koźba, Dariusz Woźniak, Mariusz Nawrocki – PBW HYDRO-POMP sp. z o.o.
OCENA STANU TECHNICZNEGO KOLEKTORÓW WODY CHŁODZĄCEJ WYBRANEJ ELEKTROWNI

Grzegorz Pakuła – Grupa POWEN-WAFAPOMP S.A.
REFERAT SPONSOROWANY: WPŁYW METODY REGULACJI NA POZIOM DRGAŃ ZESPOŁÓW POMPOWYCH PRACUJĄCYCH W BLOKACH ENERGETYCZNYCH

Janusz Ćwiek – Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI POWŁOK OCHRONNYCH NA RURACH EKRANOWYCH KOTŁÓW NISKOEMISYJNYCH

Henryk Kudela, Paweł Regucki – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
NUMERYCZNE MODELOWANIE I DIAGNOSTYKA PRACY KOTŁA FLUIDALNEGO

Jiri Kubricht – ALSTOM Power – AMSTAR Europe
REFERAT SPONSOROWANY: AMSTAR 888® OCHRONA POWIERZCHNI – ROZWIĄZANIE INŻYNIERSKIE

Roger Eras - TÜV Rheinland Sonovation
Janusz Grabka – TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.
ROZWIĄZANIA ANDT W PROCESIE EKSPLOATACJI ELEKTROWNI

Radosław Sieczkowski – SPETECH sp. z o.o.
MODYFIKACJA USZCZELNIENIA WŁAZU WALCZAKA KOTŁA PAROWEGO - PRZYKŁAD APLIKACJI